Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 173  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0003867 xpca^"
 1. CESNAK, Martin. Household Indebtedness and Life Satisfaction in Slovakia. In EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5127-4, pp. 34-41. VEGA 1/0221/21, APVV-20-0359. APVV-20-0359, APVV, Covid-19 pandémia, makroekonomický vývoj, potravinová bezpečnosť a blahobyt domácností.
  článok

  článok

 2. KOZÁR, Patrik. Awareness and Perception of Intercultural Competence among Expatriates Living in Slovakia. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 238-251.
  článok

  článok

 3. KÓŇA, Jakub. Impact of Shared Airbnb Accommodation on the Local Population. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 219-227. I-22-101-00.
  článok

  článok

 4. LUKÁČ, Jozef - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Finančná gramotnosť marginalizovaných skupín obyvateľstva. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2023. ISSN 1336-7137, 2023, roč. 19, č. 1, s. 18-25.
  článok

  článok

 5. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. Chudoba ako cieľ stratégie Európa 2020 z pohľadu Slovenska. In "Európska únia a stratégia Európa 2020 v zrkadle priorít a výziev cieľov Agendy 2030 III." : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-225-5051-2, s. 11-17. VEGA 1/0338/22.
  článok

  článok

 6. KUZIOR, Aleksandra et al. Socioeconomic Sustainability and the Solidarity Economy Formation Under the War Conditions in Ukraine. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. - Kharkiv : Kharkiv institute SHEI. ISSN 2306-4994, 2023, vol. 5, no. 52, pp. 256-267. SSExpEU-101047518-GAP-101047518.
  článok

  článok

 7. NAG, Ajit et al. Does Club Convergence Matter in Health Outcomes? Evidence From Indian States. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In BMC Public Health. - Basingstoke : Springer Nature. ISSN 1471-2458, 2023, vol. 23, no. 2154, pp. [1-15]. RO/2022 Internal Grant Scheme of Tomas Bata University in Zlin.
  článok

  článok

 8. DANČO, Ján. Iran’s Anti-Western Rhetoric as a Sign of Potential Threat to the International Community. - Registrovaný: Scopus. In Przegląd Strategiczny. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM. ISSN 2084-6991, 2023, no. 16, pp. 25-33. VEGA 1/0115/23.
  článok

  článok

 9. NOVÁK, Marcel - KUŠNÍROVÁ, Jana. Consequences of Low Financial Literacy of the Population in Slovakia. In KNOWCON 2023: Knowledge on Economics and Management. Conference. KNOWCON 2023: Knowledge on Economics and Management : Conference Proceedings. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2023. ISBN 978-80-244-6390-2, pp. 130-136. VEGA 1/0679/23.
  článok

  článok

 10. POZSONYIOVÁ, Natália - SIKA, Peter. Prispieva systém sociálneho zabezpečenia na zvyšovanie úrovne zamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľstva? In Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce 2021. konferencia. Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce 2021 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2022. ISBN 978-80-8075-967-4, s. 358-365. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.