Výsledky vyhľadávania

 1. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III : zborník vedeckých statí - 13. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava, 9.9.2019. Recenzenti: Tatiana Čorejová, Nora Grisáková. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2019. CD-ROM 89 s. ISBN 978-80-554-1584-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Przedsiębiorstwo i rynek. Recenzenci: Andrzej Miszczuk, Wojciech Misztal. 1. edycja. Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019. online 140 s. Monografie – Politechnika Lubelska. ISBN 978-83-7947-367-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Zarządcze determinanty funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Recenzenci: Paweł Rydzewski, Łukasz Skowron. 1. edycja. Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019. online 115 s. Monografie – Politechnika Lubelska. ISBN 978-83-7947-368-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. CIMA Financial Strategy (Subject F3) : Study Text. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 576 s. ISBN 978-1-78740-355-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. BALLOVÁ, Martina. Metodologické problémy účtovného zobrazenia vybraných finančných nástrojov podľa IFRS : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Juhászová. Bratislava, 2018. 125 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. PARR, Russell L. Intellectual Property : Valuation, Exploitation, and Infringement Damages. 5th Edition. Hoboken : John Wiley & Sons, 2018. 651 s. ISBN 9781119356219. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku : proces ocenění - základní metody a postupy. 4. upravené a rozšířené vydání. Praha : Ekopress, 2018. 551 s. ISBN 978-80-87865-38-5. [Počet ex. : 9, z toho voľných 3, prezenčne 3]
 8. MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku pro pokročilé : hlubší pohled na vybrané problémy. 2. upravené vydání. Praha : Ekopress, 2018. 548 s. ISBN 978-80-87865-42-2. [Počet ex. : 5, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. ŠRÁMKOVÁ, Alice - KŘIVÁNKOVÁ, Martina. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 7. aktual. vyd. Praha : Institut certifikace účetních, 2017. 334 s. Vzdělávání účetní profese v ČR. ISBN 978-80-87985-10-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. FRANKEL, Michael E. S. - FORMAN, Larry H. Mergers and acquisitions basics : the key steps of acquisitions, divestitures, and investments. 2nd ed. Hoboken : Wiley, 2017. xi, 342 s. Wiley finance series. ISBN 978-1-119-27347-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]