Výsledky vyhľadávania

 1. Zarządcze determinanty funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Recenzenci: Paweł Rydzewski, Łukasz Skowron. 1. edycja. Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019. online 115 s. Monografie – Politechnika Lubelska. ISBN 978-83-7947-368-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Przedsiębiorstwo i rynek. Recenzenci: Andrzej Miszczuk, Wojciech Misztal. 1. edycja. Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019. online 140 s. Monografie – Politechnika Lubelska. ISBN 978-83-7947-367-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku : proces ocenění základní metody a postupy. 4. upravené a rozšířené vydání. Praha : Ekopress, 2018. 551 s. ISBN 978-80-87865-38-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. SIVÁK, Rudolf et al. Riziko vo financiách a v bankovníctve. Recenzenti: Pavol Ochotnický, Katarína Belanová. 5. vydanie. Bratislava : Sprint 2 s.r.o., 2018. 485 s. [25,82 AH]. Economics. VEGA 1/0946/17. ISBN 978-80-89710-45-4. [Počet ex. : 20, z toho voľných 17, prezenčne 2]
 5. BALLOVÁ, Martina. Metodologické problémy účtovného zobrazenia vybraných finančných nástrojov podľa IFRS : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Juhászová. Bratislava, 2018. 125 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. PARR, Russell L. Intellectual Property : Valuation, Exploitation, and Infringement Damages. 5th Edition. Hoboken : John Wiley & Sons, 2018. 651 s. ISBN 9781119356219. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. FRANKEL, Michael E. S. - FORMAN, Larry H. Mergers and acquisitions basics : the key steps of acquisitions, divestitures, and investments. 2nd ed. Hoboken : Wiley, 2017. xi, 342 s. Wiley finance series. ISBN 978-1-119-27347-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. LEPIEŠ, Matej. Cenné papiere ako predmet účtovníctva podnikateľských subjektov : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Juhászová. Bratislava, 2017. 137 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. ŠRÁMKOVÁ, Alice - KŘIVÁNKOVÁ, Martina. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 7. aktual. vyd. Praha : Institut certifikace účetních, 2017. 334 s. Vzdělávání účetní profese v ČR. ISBN 978-80-87985-10-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. ALBRECHER, Hansjörg - BEIRLANT, Jan - TEUGELS, Jozef L. Reinsurance: Actuarial and Statistical Aspects. Hoboken : WILEY, 2017. 352 s. Wiley Series in Probability and Statistics. ISBN 978-0-470-77268-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]