Výsledky vyhľadávania

  1. SEIBT, Siegfried. Grundwissen Jägerprüfung : Das Standardwerk zum Jagdschein : Prüfungswissen Kompakt. aktualisierte und erweiterte Neuausgabe. [Stuttgart] : Kosmos, [2020]. 563 s. ISBN 978-3-440-15468-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  2. BARANCOVÁ, Helena et al. Slovenské pracovné právo. Recenzenti: Ján Matlák, Viktor Križan. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2019. 663 s. Juristika. ISBN 978-80-89710-48-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1, dĺžka fronty rezervácií 1]
  3. LAZÍKOVÁ, Jarmila. Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ. Recenzenti: Anna Bandlerová, Katarína Šimonová. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 302 s. ISBN 978-80-8168-818-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Trade in Counterfeit Products and the UK Economy : Fake Goods, Real Losses. Paris : OECD, 2017. 148 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/trade-in-counterfeit-products-and-the-uk-economy_9789264279063-en> ISBN 978-92-64-27905-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. DVOŘÁK, Michal Romeo. Mať filipa : kniha o právach duševného vlastníctva. Bratislava : eSlovensko, 2016. 95 s. ISBN 978-80-89774-02-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. Nový autorský zákon s komentárom - 1/2016 : civilný sporový poriadok : zdravotné poistenie : zákon o rodine. Žilina : Poradca, 2016. 296 s. ISSN 1335-1583. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. MCJOHN, Stephen M. Intellectual Property. 5th Edition. New York : Wolters Kluwer, 2015. 575 s. Examples and Explanations. ISBN 978-1-4548-5015-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  8. FALADOVÁ, Adéla. Autorské právo v praxi. Praha : FCC Public, 2015. 60 s. ISBN 978-80-86534-26-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. BLAŽEK, Jiří - VLČEJ, Jozef. Európa na križovatke : (socio-ekonomické, politické a environmentálne trendy v európskom priestore). Skalica : Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2015. 239 s. ISBN 978-80-89391-36-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. Law and development of middle-income countries : avoiding the middle-income trap. New York : Cambridge University Press, 2014. 386 s. ISBN 978-1-107-60919-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]