Výsledky vyhľadávania

 1. DZUROVÁ, Mária. Consumer Legal Protection in the EU. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-6] online.
  článok

  článok

 2. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Intellectual Property. In Start-Up Creation : The Smart Eco-efficient Built Environment; Second Edition. - [Duxford] : Woodhead Publishing, 2020. ISBN 978-0-12-819946-6, pp. 81-105 [1,8 AH].
  článok

  článok

 3. VETERNÍKOVÁ, Mária. [Medzinárodné právo verejné]. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3081, 2019, roč. 12, č. 1, s. 124-125 online. Recenzia na: Medzinárodné právo verejné : (všeobecná časť) / Stanislav Mráz, Katarína Brocková ; recenzenti: Jozef Králik, Vladlena Lisenko, Ján Reken. 1. vydanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. - ISBN 978-80-225-4599-0.
  článok

  článok

 4. MOTUZKA, Iuliia - LACKOVÁ, Alica - JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Consumer Rights Protection: The Priorities of the European Union. In Tovari i rinki : Mižnarodnij naukovo-praktičnij žurnal. - Kyiv : National University of Trade and Economics. ISSN 1998-2666, 29, no. 1, (2019.
  článok

  článok

 5. MAGUROVÁ, Zuzana - MAGUROVÁ, Hana. Human Rights of Trans People in Slovakia. In Prawa człowieka wobec koncepcji human security. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2019. ISBN 978-83-66353-05-3, s. 155-166.
  článok

  článok

 6. MAGUROVÁ, Hana - MAGUROVÁ, Zuzana. Prínos ľudskoprávnych dokumentov a dohovorov k riešeniu problematiky násilia páchaného na ženách : prehľadová štúdia. 1. vydanie. Bratislava : Možnosť voľby, 2018. online [34 s.] [46 NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. ZÁGORŠEKOVÁ, Marta et al. Menšiny, marginalizované skupiny a politiky rovnosti vo vyšehradskom regióne. Recenzenti: Erich Mistrík, Viera Gažová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [210 s.] [14,30 AH]. VUSG ID 61450021. ISBN 978-80-225-4600-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. KITTOVÁ, Zuzana - BOROVJAKOVÁ, Katarína. Inovácie a ich ochrana úžitkovým vzorom – stav a vývoj využívania na Slovensku i v zahraničí. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018. Konferencia. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie, 3. 5. 2018, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4508-2, s. 49-61 CD-ROM. KEGA 007EU-4/2018.
  článok

  článok

 9. Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. Anetta Čaplánová, Marcel Novák ... [et al.] ; zostavili: Anetta Čaplánová, Marcel Novák ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. CD-ROM 196 s. [10 AH]. VEGA 1/0020/16, VEGA 1/0975/15. ISBN 978-80-225-4555-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
  Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva

  elektronická kniha

 10. FUTÓ, Gilbert. Okolnosti vedúce k prijatiu FISA v Spojených štátoch amerických. In Politologické fórum. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. ISSN 1338-6859, 2018, vol. 7, no. 1, pp. 47-64.
  článok

  článok