Výsledky vyhľadávania

 1. DOUGLAS, Holger. Die Diesel Lüge : die Hetzjagd auf ihr Auto und wie Sie sich wehren. 2. überarbeitete Auflage. München : FinanzBuch Verlag, 2019. 139 s. Tichys Einblick. ISBN 978-3-95972-235-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. MATIOVÁ, Veronika - MUSOVÁ, Zdenka. Environmentálna zodpovednosť vybraných trhových subjektov v globálnom ekonomickom prostredí : autoreferát dizertačnej práce. Školiteľ: Zdenka Musová. Banská Bystrica, 2019. 39 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 3. TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí. Mezinárodní konference. TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí: Odpadové fórum 2019: voda, ovzduší, VaV pro oběhové hospodářství, agrochem 2019 : příspěvky z mezinárodní konference, 19.3.-21.3.2019, (Hustopeče, Česko). 1. vydání. Praha : CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. online [300 s.]. Dostupné na : <https://www.tretiruka.cz/konference/archiv-tvip-2019/> ISBN 978-80-85990-33-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Ethical and Sustainable Supply Chain Management in a Global Context. 1st Edition. Hershey : IGI Global, 2019. online [350 s.]. Dostupné na : <https://www.igi-global.com/book/ethical-sustainable-supply-chain-management/218559> ISBN 9781522589716.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Eko-inovácie a malé a stredné podniky : zborník vedeckých príspevkov z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0408/18. Recenzenti: Anna Šatanová, Soňa Čapková. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2019. 111 s. VEGA 1/0408/18. ISBN 978-80-557-1532-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. OECD Economic Surveys: Italy 2019 : April 2019. Volume 2019/6. Paris : OECD, 2019. 163 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-italy-2019_369ec0f2-en> ISBN 978-92-64-44465-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. PÁSKOVÁ, Martina - ZELENKA, Josef. Společensky odpovědný cestovní ruch. Recenzenti: Petr Šauer, Pavel Nováček, Jaroslav Kacetl. 1. vydání. Praha : IDEA SERVIS, 2018. 190 s. ISBN 978-80-85970-91-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. Sustainability - Environment - Safety 2018. Medzinárodná vedecká konferencia. Sustainability - Environment - Safety 2018. Recenzenti: Jana Dadová, Ervin Lumnitzer, Jana Müllerová ... [et al.]. 1. vydanie. Žilina : STRIX ; Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2018. online [190 s.]. ESE - ekológia-sociológia-ekonómia, No. 44. ISBN 978-80-89753-24-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. VACULČÍK, Viktor. Právny režim kontinentálneho šelfu. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2018. 206 s. ISBN 978-80-562-0224-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 10. Financing Climate Futures : Rethinking Infrastructure. Paris : OECD ; Nairobi : UN Environment ; Washington, D.C. : World Bank Group, 2018. 132 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/financing-climate-futures_9789264308114-en> ISBN 978-92-64-30810-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]