Výsledky vyhľadávania

 1. IHNATIŠINOVÁ, Denisa. Využitie nástrojov daňovej politiky na podporu výskumu a vývoja v podnikateľskom sektore. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4596-9, s. 1-13 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. VÁLEK, Juraj. Ďalšie povinnosti osôb povinných platiť daň podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 6, s. 20-26.
  článok

  článok

 3. KOVÁČIK, Michal - MATEÁŠOVÁ, Martina. Zmena výpočtu koeficientu pomerového odpočítania dane podľa par. 50 zákona o DPH. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 3, s. 7-9.
  článok

  článok

 4. VÁLEK, Juraj. Čiastočné odpočítanie DPH v roku 2017. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2017. ISSN 1336-5355, 28. apríl 2017, roč. 13, č. 8, s. 4-5.
  článok

  článok

 5. VÁLEK, Juraj. Refakturácia služieb z pohľadu DPH. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2017. ISSN 1336-5355, 30. marec 2017, roč. 13, č. 6, s. 3-6.
  článok

  článok

 6. RABATINOVÁ, Marcela. Investičný majetok z hľadiska DPH a úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2017. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 11, s. 15-22.
  článok

  článok

 7. VÁLEK, Juraj. Prijaté faktúry a kontrolný výkaz v roku 2016. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1336-5355, 12. september 2016, roč. 12, č. 17, s. 4-6.
  článok

  článok

 8. VÁLEK, Juraj. Dátum zdaniteľného plnenia pre odvod DPH a odpočet DPH v roku 2016. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1336-5355, 14. júl 2016, roč. 12, č. 13, s. 7-8.
  článok

  článok

 9. VÁLEK, Juraj. Novela zákona o dani z pridanej hodoty účinná od 1.6.2016. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1336-5355, 29. apríl 2016, roč. 12, č. 8, s. 2-4.
  článok

  článok

 10. RABATINOVÁ, Marcela. Zmeny v oblasti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu od 1. januára 2016. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1336-5355, 29. február 2016, roč. 12, č. 4, s. 2-3.
  článok

  článok