Výsledky vyhľadávania

 1. European Financial Systems 2018. International Scientific Conference. European Financial Systems 2018 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference, June 25-26, 2018, Brno, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1st Edition. Brno : Masaryk University, 2018. online [864 s.]. ISBN 978-80-210-8981-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. European financial systems 2017. International scientific conference. European financial systems 2017 : proceedings of the 14th international scientific conference : june 26 - 27, 2017, Brno, Czech Republic [elektronický zdroj]. Part 1. 1st ed. Brno : Masaryk University, 2017. online [513 s.]. ISBN 978-80-210-8610-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. European financial systems 2017. International scientific conference. European financial systems 2017 : proceedings of the 14th international scientific conference : june 26 - 27, 2017, Brno, Czech Republic [elektronický zdroj]. Part 2. 1st ed. Brno : Masaryk University, 2017. online [501 s.]. ISBN 978-80-210-8610-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. 1st ed. Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. CD-ROM [159 s.]. ISBN 978-83-65682-60-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. Trendy v podnikání 2012. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2012 : recenzovaný sborník příspěvků : Plzeň, 15.-16. listopadu 2012 [elektronický zdroj]. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012. CD-ROM [1000 s.]. ISBN 978-80-261-0100-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. Výkonnosť organizácie : prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Výkonnosť organizácie : prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Vysoké Tatry 2011 [elektronický zdroj]. Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2011. CD-ROM [344 s.]. ISBN 978-80-970458-3-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. Miesto a úloha duševného vlastníctva v štruktúre hodnoty podniku. Vedecko-pracovný seminár pre doktorandov. Miesto a úloha duševného vlastníctva v štruktúre hodnoty podniku : elektronický zborník príspevkov z III. slovensko-českého vedecko-pracovného seminára pre doktorandov : pod záštitou vedúceho Katedry ekonomiky Fakulty prevádzky ekonomiky dopravy a spojov prof. Ing. Štefana Ciska, CSc. : Žilina 24. november 2010 [elektronický zdroj]. Žilina : Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2010. [147] s. ISSN 1336-5878. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. Scientia Iuventa 2009. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2009 : medzinárodná doktorandská konferencia : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Centrum rozvoja doktorandov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-8083-793-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. Scientia Iuventa 2007. International scientific conference. Scientia Iuventa 2007 : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-8083-398-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. Veřejná správa 2006. Mezinárodní konference. Veřejná správa 2006 : mezinárodní konference pořádaná pod záštitou rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiřího Málka, DrCs. : Seč u Chrudimi, 19.-20. září 2006 [elektronický zdroj]. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2006. CD-ROM. ISBN 80-7194-882-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha