Výsledky vyhľadávania

 1. European Financial Systems 2019. International Scientific Conference. European Financial Systems 2019 : Proceedings of the 16th International Scientific Conference, June 24-25, 2019, (Brno, Czech Republic). 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2019. [529 s.]. ISBN 978-80-210-9337-9.
 2. European Financial Systems 2019. International Scientific Conference. European Financial Systems 2019 : Proceedings of the 16th International Conference, June 24-25, 2019, Brno, Czech Republic. Editors: Jozef Nešleha, Lukáš Marek, Miroslav Svoboda, Zuzana Rakovská. 1st Edition. Brno : Masaryk University, 2019. online [664 s.]. ISBN 978-80-210-9337-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. EGORČENKOV, Dmitrij. Neobjavlennaja vojna : Rossija v ognennom koľce. Sankt-Peterburg : Piter, 2018. 319 s. Novaja politika. ISBN 978-5-4461-0630-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. SIVÁK, Rudolf - BELANOVÁ, Katarína - JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína. Financie podnikateľskej sféry. Recenzenti: Ľubomíra Gertler, Miloš Hofreiter. 2. vydanie. Bratislava : Sprint 2 s.r.o., 2018. 341 s. [18,40 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-42-3. [Počet ex. : 15, z toho voľných 0, prezenčne 2, dĺžka fronty rezervácií 2]
 5. SINHA, Pradip Kumar. Management Control Systems : a Managerial Emphasis. 1st Edition, Reprint. New Delhi : Excel Books, 2017. 506 s. ISBN 978-81-7446-680-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Current Trends in Public Sector Research 2017. International Conference. Current Trends in Public Sector Research 2017 : Proceedings of the 21st International Conference, 19–20 January 2017, (Šlapanice, Česko). Reviewer: Alena Maaytová. 1st Edition. Brno : Masaryk University, 2017. 442 s. online. ISBN 978-80-210-8448-3. ISSN 2336-1239.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland. 1st edition. Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. CD-ROM [159 s.]. ISBN 978-83-65682-60-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. ŠPIČKA, Jindřich. Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin. 1. vydání. Praha : C.H.BECK, 2017. 173 s. ISBN 978-80-7400-664-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária. Mimovládne neziskové organizácie - nositelia inovácií verejných služieb. Recenzenti: Ján Šebo, Jan Stejskal. Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici., 2016. 131 s. Studia oeconomica, 53. ISBN 978-80-557-1101-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. PELIKÁNOVÁ, Anna. Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky. Praha : GRADA Publishing, 2016. 319 s. ISBN 978-80-247-5699-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]