Výsledky vyhľadávania

 1. BRIESTENSKÝ, Ladislav. Komunálne voľby v roku 2018. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 7-8, s. 2-3.
  článok

  článok

 2. KÚTIK, Ján - CIBIRIOVÁ, Ingrid. Verejná správa a verejný sektor. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2011. ISSN 1336-3727, 2011, roč. 9, č. 1, s. 68-82.
  článok

  článok

 3. KUKAN, Eduard. Diplomati v zahraničnej službe Slovenskej republiky. In Zahraničná politika : listy SFPA. - Bratislava : Výskumné centrum SFPA, 2010. ISSN 1336-7218, 2010, roč. 14, č. 2, s. 27-28.
  článok

  článok

 4. PEŠKO, Marcel. Moderné prístupy k diplomatickému remeslu. In Zahraničná politika : listy SFPA. - Bratislava : Výskumné centrum SFPA, 2010. ISSN 1336-7218, 2010, roč. 14, č. 2, s. 21-23.
  článok

  článok

 5. KOVÁRNÍK, Jaroslav. Orgány Evropské unie a jejich vliv na rozpočtový proces podle Lisabonské strategie. In Národná a regionálna ekonomika VIII. : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. - Košice : Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-553-0517-2, s. 499-507.
  článok

  článok

 6. HRVOLOVÁ, Barbora. Motivujúce podnikateľské prostredie je prioritou našej vlády. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : MF MEDIA, 2010. ISSN 1336-393X, 2010, roč. 10, č. 9, s. 14-17.
  článok

  článok

 7. JEMELKOVÁ, Ivana. Evropský parlament podle Lisabonské smlouvy: Praktické testování nových mantinelů. In Mezinárodní politika. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2010. ISSN 0543-7962, 2010, roč. 34, č. 12, s. 6-9.
  článok

  článok

 8. HORKÝ, Ondřej. Více žen do hry, nebo změnu pravidel? In Mezinárodní politika. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2008. ISSN 0543-7962, 2008, roč. 32, č. 11, s. 4-7.
  článok

  článok

 9. NEZMAR, Luděk. Lobby jako firemní nástroj. In TREND marketing : měsíčník pro marketingový management. - Praha : Economia, 2006. ISSN 1214-9594, září 2006, roč. 3, č. 9, s. 12-13.
  článok

  článok

 10. HRTÁNEK, Ladislav. Formy verejnej správy a ich aplikácia na správu daní a poplatkov. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne = Faculty of Social and Economic Relations, Alexander Dubček University of Trenčín Scientific journal. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2004. ISSN 1336-3727, december 2004, roč. 2, č. 3, s. 48-55.
  článok

  článok