Výsledky vyhľadávania

 1. HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Inštitucionalizácia zahraničnej politiky Európskej únie. - Registrovaný: Web of Science. In International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics. International scientific conference. International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics : conference proceedings : 15th international scientific conference : Smolenice Castle, 4th - 5th december 2014. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3980-7, s. 235-241 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Navrhovaná novela zákona o obecnom zriadení znižuje počet poslancov od augusta 2013. In Verejná správa profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s. r. o., 2013. ISSN 1338-5968, 12.4.2013, [s. 1-3], [4,69 NS] online. Dostupné na : <http://www.vsonline.sk/navrhovana-novela-zakona-o-obecnom-zriadeni-znizuje-pocet-poslancov-od-augusta-2013-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fYdOXKKf-ELm/>
  článok

  článok

 3. WEISS, Peter. Z politika diplomatom. In Zahraničná politika : listy SFPA. - Bratislava : Výskumné centrum SFPA, 2010. ISSN 1336-7218, 2010, roč. 14, č. 2, s. 29-30.
  článok

  článok

 4. RUSIŇÁK, Peter. Zastupiteľský úrad v systéme orgánov štátu pre zahraničné styky. In Medzinárodné vzťahy 2008 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2823-8, s. 672-679.
  článok

  článok

 5. ŠKVRNDA, František. O teoretických aspektoch chápania bezpečnosti v činnosti zastupiteľského úradu. In Diplomatická služba členského štátu EÚ v procese európskej integrácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung v rámci projektu aplikovaného výskumu "Politicko-právne, ekonomické a bezpečnostné aspekty fungovania zastupiteľského úradu Slovenskej republiky" (č. projektu - AV 4/0111/06). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2630-2, s. 250-263.
  článok

  článok

 6. TÓTH, Ľudovít et al. Úvod do diplomacie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 199 s. ISBN 978-80-225-2683-8. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 7. WEISS, Peter. Zahraničná politika a vnútroštátne orgány pre zahraničné styky. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2007. ISSN 1336-1562, 2007, roč. 5, č. 2, s. 51-72. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0084802/MV2007-2.pdf>
  článok

  článok

 8. SCHULTZOVÁ, Anna. Zbytočné prieťahy v konaní daňových orgánov - vrátenie preplatku na dani z pridanej hodnoty. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2000. ISSN 1335-7034, 2000, č. 11, s. 34-36.
  článok

  článok

 9. KOSORÍN, František. Verejná správa a verejný sektor. In Verejná správa : Revue pre miestnu štátnu správu a samosprávu, 1998, č. 11, s. 8-9.
  kniha

  kniha