Výsledky vyhľadávania

  1. ROBERTSON, Gordon L. Food packaging : principles and practice. 3rd ed. Boca Raton : CRC Press, 2013. xxix, 703 s. ISBN 978-1-4398-6241-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Energy technology transitions for industry : strategies for the next industrial revolution. Paris : OECD/IEA, 2009. 321 s. ISBN 978-92-64-06858-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  3. Tracking industrial energy efficiency and CO2 emissions : in support of the G8 plan of action. Paris : OECD/IEA, 2007. 321 s. Energy indicators. ISBN 978-92-64-03016-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. European business : facts and figures : data 1991-2001. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2003. 434 s. Theme 4: Industry, trade and services. ISBN 92-894-5444-X. ISSN 1681-2050. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. [Trendtop v priemysle] : [ročenka : analýzy, rebríčky, komentáre : 3. októbra 2002 : Priemysel viac práce Slovákom nedáva : sektory zvyšujú produktivitu a efektivitu]. Bratislava : TREND Holding, 2002. 58 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  6. Business in candidate countries : facts and figures : data 1995-1999. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2002. 143 s. Theme 4: Industry, trade and services. ISBN 92-894-4190-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. SCP Ružomberok : výročná správa 1999. Ružomberok : SCP Ružomberok, [2000]. 45 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  8. FaxCopy a.s. : výročná správa 1999. Bratislava : FaxCopy a.s., 2000. 35 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  9. Biotechnology for clean industrial products and processes : towards industrial sustainability. Paris : OECD, 1998. 200 s. ISBN 92-64-16102-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  10. HLÔŠKA, Branislav et al. Tovaroznalectvo priemyselného tovaru. 2. vyd. Bratislava : Ekonóm, 1996. 207 s. ISBN 80-225-0815-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]