Výsledky vyhľadávania

  1. MICHAELI, Eva - IVANOVÁ, Monika. Geografická tektológia - metageografia : (úvod do štúdia geografie). Recenzenti: Alena Dubcová, Viliam Lauko. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove. Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015. 252 s. ISBN 978-80-555-1302-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  2. INFOS 2005. Medzinárodné informatické sympózium. INFOS 2005 : zborník z 33. medzinárodného informatického sympózia, ktoré sa konalo v dňoch 25. - 28. apríla 2005 v Starej Lesnej. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2005. 212 s. ISBN 80-85165-91-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  3. Súborné katalógy a Univerzitná knižnica v Bratislave. Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2005. 149 s. Štúdie, zborníky. ISBN 80-85170-80-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  4. Almanach reklamy a médií na Slovensku 2004. Bratislava : Sanoma Magazines Slovakia, 2004. 283 s. ISBN 80-89091-04-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  5. Medzinárodné právo verejné : výberová bibliografia zo slovenských a českých periodík za roky 1991-2000. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, 2003. 27 s. Štúdie a materiály, zošit XIII. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  6. Zoznam periodík objednaných a dochádzajúcich do SEK v roku 2002. Bratislava : Slovenská ekonomická knižnica, 2002. 131 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  7. Zoznam periodík objednaných a dochádzajúcich do SEK v roku 2001. [výkonný redaktor: Leokádia Modrovská]. Bratislava : Slovenská ekonomická knižnica, 2001. 87 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  8. Zoznam časopisov dochádzajúcich do SEK v roku 2000. Bratislava : SEK, 2000. 89 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  9. ROHOŇOVÁ, Ľudmila - CHOVANOVÁ, Katarína - GAŠPAROVÁ, Mária. Metodika popisu článkov vo formáte UNIMARC v systéme Aleph : príručka používateľa : verzia V 2.1. Martin : Matica slovenská - Slovenská národná knižnica, 2000. 153 s. Štandardizačné a metodické materiály, zv. 14. ISBN 80-7090-542-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  10. KATRINCOVÁ, Beáta. Národná agentúra ISSN : príručka pre vydavateľov periodických publikácií. Bratislava : Univerzitná knižnica, 1999. 48 s. Metodika. ISBN 80-85170-49-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]