Výsledky vyhľadávania

 1. MIKLOŠÍK, Andrej. Vydávanie mediálneho obsahu na mobilných platformách: predikcie a vízie verzus realita a fakty. In Zväčšenina: médiá ako komodita - megatrendy a médiá 2013 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 26.-27. marca 2013, Smolenice. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2013. ISBN 978-80-8105-479-2, s. 167-176.
  článok

  článok

 2. MIKLOŠÍK, Andrej. Možnosti distribúcie obsahu na iPad pre vydavateľov periodík. In blog.monogram.sk/miklosik : informačné systémy marketingu [elektronický zdroj]. - [Bratislava], 2011. Dostupné na : <http://blog.monogram.sk/miklosik/moznosti-distribucie-obsahu-na-ipad-pre-vydavatelov-periodik/>
  článok

  článok

 3. HUDÁKOVÁ, Ivana. Rupert Murdoch: ako sa stať mediálnym magnátom. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 11, s. 10-11.
  článok

  článok

 4. ŠEFČÁK, Luboš - SAND, Ján. Masové médiá a ekonomika : ekonomické teórie a žurnalistika. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 180 s. ISBN 80-225-2063-2. [Počet ex. : 10, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 5. PLECENIKOVÁ, Iveta - RADOCHOVÁ, Daniela. Výsledky a perspektívy spracovávania periodík v informačnom prostredí SEK. In INFOS 2005. Medzinárodné informatické sympózium. INFOS 2005 : zborník z 33. medzinárodného informatického sympózia, ktoré sa konalo v dňoch 25. - 28. apríla 2005 v Starej Lesnej. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2005. ISBN 80-85165-91-0, s. 98-103.
  článok

  článok

 6. RADOCHOVÁ, Daniela. Advanced Rapid Library - knižnično-informačný systém SEK. In ITlib : informačné technológie a knižnice. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2004. ISSN 1335-793X, 2004, roč. 8, č. 4, s. 33-35. Dostupné na : <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib044/radochova.htm>
  článok

  článok

 7. LESÁKOVÁ, Dagmar. Marketing a trh periodík. In Marketing magazine. - Praha : Mladá fronta, 2003. ISSN 1211-7315, 2003, č. 5, s. 2-3 [slov. časť].
  článok

  článok

 8. RADOCHOVÁ, Daniela. Rapid Library ako prostriedok efektívneho spracovania a sprístupňovania informácií. In SEK v toku ekonomických informácií v Slovenskej republike : zborník z odborného seminára pri príležitosti 30. výročia SYSTÉMU EKO-INDEX. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2000. ISBN 80-225-1521-3, s. 84-100.
  článok

  článok