Výsledky vyhľadávania

 1. Trendy v manažmente a ekonomike z pohľadu ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia : recenzovaný zborník vedeckých statí. Redakčné a zostaviteľské práce: Michal Adamišin. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. CD-ROM 179 s. 1. etapa projektu: Inovatívne prístupy v riadení zdravotníckych organizácií. ISBN 978-80-7556-042-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. CHARAN, Ram. What the CEO Wants You to Know : How Your Company Really Works. London : Random House Business Books, 2018. 170 s. ISBN 9781847942180. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Gospodarka - Zmiany - Zarządzanie 2018 : Nowoczesne koncepcje zarządzania z: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, (Sosnowiec, Polska). Recenzenci: Helene Kościelniak, Zbigniew Widera. 1. edycja. Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2018. [185 s.]. ISBN 978-83-66165-08-3.
 4. Health workforce policies in OECD countries : right jobs, right skills, right places. Paris : OECD, 2016. 183 s. OECD health policy studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-workforce-policies-in-oecd-countries_9789264239517-en> ISBN 978-92-64-23950-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. ALONSO AYALA, Mario. Claves para la gestión de firmas y despachos profesionales : gestión, organización y estrategia en una firma de servicios profesionales. [Palma del Río] : ALMUZARA, 2013. 260 s. Manuales de economía y empresa. ISBN 978-84-15828-14-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. LESÁKOVÁ, Ľubica. Firemné plánovanie v malých a stredných podnikoch. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta, 2013. 237 s. ISBN 978-80-557-0508-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. The encyclopedia of human resource management : short entries. Volume one. Volume editor: Robert K. Prescott. San Francisco : Pfeiffer/An imprint of Wiley, 2012. 495 s. ISBN 978-0-470-25773-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. DÖMÖK, Ján. Diplomacia a diplomatický protokol. Šamorín : Heuréka, 2011. 411 s. ISBN 978-80-89122-67-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. BOUCNÍK, Pavel. Hotové ústní a písemné projevy pro každou příležitost pro manažery a zaměstnance veřejných institucí. 2. díl. Praha : Nakladatelství Forum, 2010. [300] s. ISSN 1802-0216. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. KÖNIG, Klaus. Moderne öffentliche Verwaltung : Studium der Verwaltungswissenschaft. Berlin : Duncker & Humblot, 2008. 1032 s. Schriftenreihe der Hochschule Speyer, Band 195. ISBN 978-3-428-12930-0. ISSN 0561-6271. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]