Výsledky vyhľadávania

 1. SITÁŠOVÁ, Jana. Obchodný personál – prístupy k jeho riadeniu v podmienkach konkurenčného prostredia : dizertačná práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2016. 170 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Staffino - spätná väzba o kvalite služieb a personálu. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 155-156. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok


 3. KINTLER, Jakub. Personálne opcie - nástroj eliminácie rizika investícií do ľudského kapitálu podniku. In Priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 73 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4302-6, s. 52-57. VEGA 1/0062/15.
  článok

  článok


 4. KITA, Pavol et al. Obchodná prevádzka : vybrané problémy. Recenzentky: Viera Čihovská, Ľubomíra Strážovská. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 275 s. [17,1 AH]. ISBN 978-80-225-4349-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 4, prezenčne 3]

 5. Nástroje marketingovej politiky v udržateľných obchodných modeloch : vedecké state. Zostavil: Pavol Kita ; recenzenti: Viera Čihovská, Ľubomíra Strážovská. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 205 s. [11,24 AH]. VEGA 1/0282/15. ISBN 978-80-225-4248-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. SITÁŠOVÁ, Jana. Riadenie obchodného personálu vo výrobných podnikoch. In Nástroje marketingovej politiky v udržateľných obchodných modeloch : vedecké state. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4248-7, s. 105-120. VEGA 1/0282/15.
  článok

  článok


 7. SITÁŠOVÁ, Jana. Prístupy k vzdelávaniu a rozvoju obchodného personálu. In MERKÚR 2015. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2015 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, December 3 - 4, 2015. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4179-4, s. 266-276 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. LITOMERICKÝ, Juraj. Základné aspekty úspešnej komunikácie pracovníkov v cestovnom ruchu s klientmi. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4199-2, s. 98-103 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. KITA, Pavol - KONŠTIAK, Pavol. Základné interakcie plánovacieho procesu predaja. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2014 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3931-9, s. 181-188 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. SITÁŠOVÁ, Jana. The Automation of Sales and Purchasing Activities. In EDAMBA 2014. International scientific conference. EDAMBA 2014 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 13th - 14th november 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4005-6, pp. 492-500 [CD-ROM].
  článok

  článok