Výsledky vyhľadávania

 1. KALUSEK, Lucie. Jak pracovat s dospělými s ADHD. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 9, s. 38-40.
  článok

  článok


 2. ABDULHAFIZ, Omar Mohamad - MICHALSKI, Grzegorz. Strategy planning of nonprofit organization. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2016. ISSN 2344-2409, 2016, nr. 11, pp. 340-343 online.
  článok

  článok


 3. VLČKOVÁ, Jitka - HENKOVÁ, Svatava. Risk planning in connection with public procurement. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2016. ISSN 2344-2409, 2016, nr. 11, 275–280 online.
  článok

  článok


 4. BELICA, Peter. Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2016. ISSN 0322-886X, 2016, roč. 59, č. 11-12, s. 4-9.
  článok

  článok


 5. ULČIN, Peter. Prokrastinácia v práci: alebo zamestnanec ako "zlodej času" vo firme. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 12, s. 26-28.
  článok

  článok


 6. LEHUTA, Michal. Prečo Československo odmietlo Marshallov plán. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 27. augusta 2015, roč. 25, č. 34, s. 40-41.
  článok

  článok


 7. ŽUFFA, Radovan. Rozbeh e-biznisu. In Profit. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2015. ISSN 1335-4620, 13. mája 2015, roč. 23, č. 10, s. 29-32.
  článok

  článok


 8. ŠUKALOVÁ, Viera. Plánovanie v riadení podniku. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-060X, 2015, roč. 10, č. 4-5, s. 103-105.
  článok

  článok


 9. HEKELOVÁ, Zuzana. Jak nejlépe zúročit firemní vzdělávání. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2015. ISSN 0026-8720, 2015, roč. 50, č. 10, s. 43-45.
  článok

  článok


 10. MIŠÍK, Martin. Desať inšpirácií, ako dosiahnuť obchodné ciele. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2013. ISSN 1336-426X, 2013, roč. 10, č. 2, s. 62-63.
  článok

  článok