Výsledky vyhľadávania

  1. OECD Integrity Review of Nuevo León, Mexico : Sustaining Integrity Reforms. Paris : OECD, 2018. 235 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-integrity-review-of-nuevo-leon-mexico_9789264284463-en> ISBN 978-92-64-20827-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. KUNZ, Vilém. Sportovní marketing : CSR a sponzoring. 1 vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 173 s. Expert. ISBN 978-80-271-0560-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. Lektoroval Miloš Kučera. 4. přeprac. a rozšiř. vyd. Praha : Portál, 2016. 437 s. ISBN 978-80-262-0982-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. PUNCH, Keith F. Úspěšný návrh výzkumu. Překlad: Jan Hendl. 2. vyd. Praha : Portál, 2015. 230 s. ISBN 978-80-262-0980-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Water governance in Jordan : overcoming the challenges to private sector participation. Paris : OECD, 2014. 108 s. OECD studies on water. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/water-service-governance-in-jordan_9789264213753-en> ISBN 978-92-64-21372-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. MÜLLEROVÁ, Libuše. Auditing pro manažery aneb proč a jak se ověřuje účetní závěrka. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2013. 175 s. ISBN 978-80-7357-988-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. Action plan on base erosion and profit shifting. Paris : OECD, 2013. 40 s. ISBN 978-92-64-20270-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. ŠTEFÁNEK, Radoslav. Projektové řízení pro začátečníky. Brno : Computer Press, 2011. 304 s. ISBN 978-80-251-2835-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  9. SURANOVIC, Steven. A moderate compromise : economic policy choice in an era of globalization. New York : Palgrave Macmillan, 2010. 267 s. ISBN 978-0-230-10517-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  10. KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 3. dopln. a aktualiz. vyd. Praha : Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-80-7261-217-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]