Výsledky vyhľadávania

 1. GRISÁKOVÁ, Nora - KINTLER, Jakub. Optimal Production for More Than One Type of Output. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 395-402 online. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok

 2. HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Menedžment finansirovanija Obščej seľskochozjajstvennoj politiki Jevropejskogo Sojuza. In Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development. International Scientific Conference. Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development : Conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference : April 4 - 7, 2018, Opole, Poland. - Opole : Publishing House WSZiA, 2018. ISBN 978-83-62683-25-3, s. 96-100 online.
  článok

  článok

 3. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Pohľad na súčasnú úroveň rozpočtovania režijných nákladov v systéme plánov a rozpočtov vo výrobnom podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-6] CD-ROM.
  článok

  článok

 4. MAJERNÍK, Milan et al. Manažérstvo povodňových rizík v regiónoch. In Rozvoj euroregiónu Beskydy. medzinárodná vedecká konferencia. Rozvoj euroregiónu Beskydy 10: spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie: ekonomika - manažment - bezpečnosť : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Žilina, 4. 11. 2016. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2016. ISBN 978-80-554-1291-7, s. 106-114. VEGA 1/0936/15, VEGA 1/0733/15, VEGA 1/0696/16.
  článok

  článok

 5. BACULÁKOVÁ, Kristína - ZÁGORŠEKOVÁ, Marta. Creative economics in Slovakia - current status and challenges for development. In Európa: gazdaság és kultúra. nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Európa: gazdaság és kultúra : nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, Sopron, 2016. november 10. - Sopron : Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2016. ISBN 978-963-334-298-5, o. 869-875.
  článok

  článok

 6. BACULÁKOVÁ, Kristína. IROP prioritná os 3 - analýza a aktuálny model podpory. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 37-44 online.
  článok

  článok

 7. PACHINGEROVÁ, Mária et al. Kontroling podnikov cestovného ruchu. Recenzenti: Anna Michálková, Mária Nedorostová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 295 s. [16,52 AH]. ISBN 978-80-225-4231-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 8. VÁLEK, Juraj. Plán manažmentu povodňového rizika. In Enviro profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-466X, 17.8.2015, s. 1-2 [1,75 NS] online.
  článok

  článok

 9. VÁLEK, Juraj. Vypracovanie povodňového plánu. In Enviro profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-466X, 20.7.2015, s. 1 [1,36 NS] online.
  článok

  článok

 10. HAJDUOVÁ, Zuzana - HERBRIK, Gabriel. Implementácia projektu pre znižovanie nákladov vo firme. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality V. (2014) : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 1. - 3. 7. 2012 Malá Ida, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3876-3, s. 69-74 CD-ROM.
  článok

  článok