Výsledky vyhľadávania

 1. ALRAHMAN, Abd Alrahman Ali Abd. The Prospective Researches as Approach in Planning for Development in New Urban Communities. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 20, s. 35-48.
  článok

  článok

 2. MIKLÓS, László. Zelená infraštruktúra - koncepcie a nástroje na jej realizáciu. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2018. ISSN 0044-4863, 2018, roč. 52, č. 1, s. 31-41.
  článok

  článok

 3. WARD, Kevin. Policy Mobilities, Politics and Place: The Making of Financial Urban Futures. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2018. ISSN 1461-7145, 2018, vol. 25, no. 3, pp. 266-283.
  článok

  článok

 4. KNEŽOVÁ, Jana. Princíp partnerstva a participácie v plánovaní rozvoja mesta (príklad mesta Košice). In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. ISSN 1214-4967, 2016, roč. 13, č. 3-4, s. 25-37.
  článok

  článok

 5. ŠARAFÍN, Michal. Budúcnosť vidieka v spektre architektúry - dedina verzus mesto. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2012. ISSN 0044-4863, 2012, roč. 46, č. 4, s. 199-203.
  článok

  článok

 6. MIKLÓS, László. Krajina v medzinárodnej a slovenskej environmentálnej politike. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2011. ISSN 0044-4863, 2011, roč. 45, č. 6, s. 307-312.
  článok

  článok

 7. IZAKOVIČOVÁ, Zita. Identifikácia a špecifikácia reprezentatívnych typov ktajiny Slovenska. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2010. ISSN 0044-4863, 2010, roč. 44, č. 6, s. 324-328.
  článok

  článok

 8. JAMEČNÝ, Ľubomír. Priestorové plánovanie, reflexia súčasného vývoja a perspektív. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420, 2008, roč. 4, č. 3, s. 138-143. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0076668/fss0308.pdf>
  článok

  článok

 9. KOZOVÁ, Mária. Prínos krajinnej ekológie k metodike hodnotenia environmentálnych vplyvov. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2007. ISSN 0044-4863, 2007, roč. 41, č. 3, s. 135-141.
  článok

  článok

 10. BOŠKOVIČ, Desimir. Defining the basic aims of a tourist destination. In Valorizácia prostredia pre služby cestovného ruchu : medzinárodná konferencia. - Bratislava : NITVV, 2003. ISBN 80-968342-4-X, s. 30-33.
  článok

  článok