Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁK, Štefan. Mestá v ekonomike ekonomika v mestách. In URBANITA : časopis o územnom plánovaní. - Bratislava : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 2016. ISSN 0139-5912, 2016, roč. 28, č. 1-2, s. 46-47.
  článok

  článok

 2. LACKO, Ján et al. Innovating multidimensional urban visions. In Cities for everyone : liveable, healthy, prosperous, promising vision or unrealistic fantasy? - Vienna : CORP - Competence Center of Urban and regional Planning, 2010. ISBN 978-39502139-9-7, s. 353-361.
  článok

  článok

 3. MOJŽIŠ, Miroslav. Udržateľný sídelný rozvoj. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2007 : zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2410-0, s. 224-236.
  článok

  článok