Výsledky vyhľadávania

 1. NEJEDLÝ, Tomáš. Ako Grék zdvojnásobil slovenské tržby japonským tabakárom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 19. januára 2017, roč. 27, č. 3, s. 40-42.
  článok

  článok

 2. SUMKOVÁ, Mária. Získanie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa paragrafu 49 zákona o službách zamestnanosti. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2016, č. 6-7, s. 32-37.
  článok

  článok

 3. Pracujem na podnikateľskom pláne. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1335-1583, 2016, roč. 21, č. 5, s. 271-272.
  článok

  článok

 4. ŽUFFA, Radovan. Tvorivý biznis s vlkom v logu. In Profit. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 20150624. ISSN 1335-4620, 24. júna 2015, roč. 23, č. 13, s. 24-26.
  článok

  článok

 5. ŽUFFA, Radovan. Na ceste za zahraničným biznisom. In Profit. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2015. ISSN 1335-4620, 18. februára 2015, roč. 23, č. 4, s. 33-37.
  článok

  článok

 6. DOBROVIČ, Ján. Výskum možností vzdelávania a vplyv na riadenie ľudských zdrojov pre výkonnosť. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2014. ISSN 1337-0510, 2014, roč. 9, č. 26, s. 6-15.
  článok

  článok

 7. HRUBIZNA, Marián. Znalosti ako zdroj informácií pre podnikateľský plán, ktorý je najdôležitejším dokumentom v ohodnocovacom procese. In Znalectvo : v ekonomických odboroch a stavebníctve. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2014. ISSN 1339-8288, 2014, roč. 18, č. 2, s. 15-17.
  článok

  článok

 8. GÁLIKOVÁ, Mona. Alexander Gramblička: "Riešenie sa dá nájsť, ak ľudia premýšľajú nad tým čo robia". In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2012. ISSN 1337-9151, 2012, č. 1, s. 10-12.
  článok

  článok

 9. HAVLÍČEK, Karel. Řízení obchodních aktivit podniku. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2011. ISSN 0026-8720, duben 2011, roč. 46, č. 4, s. 26-28.
  článok

  článok

 10. BONDAREVA, Irina - DRUŽININA, Irina. Brand ako dôležitý nástroj realizácie základného cieľa podnikateľskej činnosti. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2011. ISSN 1338-5127, 2011, roč. 3, č. 1, s. 3-11. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0182730/1_2011.pdf>
  článok

  článok