Výsledky vyhľadávania

  1. HISRICH, Robert D. - PETERS, Michael P. - SHEPHERD, Dean A. Entrepreneurship. 11th Edition. New York : McGraw-Hill Education, 2020. 581 s. ISBN 978-1-260-56562-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. HBR's 10 Must Reads on Entrepreneurship and Startups. Boston : Harvard Business Review Press, 2018. 148 s. HBR's 10 Must Reads. ISBN 978-1-63369-438-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. KURATKO, Donald F. Entrepreneurship : Theory, Process, Practice. 10th Edition. Boston : CENGAGE Learning, 2017. 465 s. ISBN 978-1-305-57624-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. TRUBAN, Michal. Support : ako vybudovať úspešný biznis, aj keď robíte jednu chybu za druhou. Bratislava : Premedia, 2016. 238 s. ISBN 978-80-8159-429-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  5. ROBB, Bill. Startup : essential startup guide : entrepreneur, small business and online business. [S.l.] : [s.n.], 2016. 50 s. ISBN 9781523971091. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. KUČEROVÁ, Jana - ŠMARDOVÁ, Ľudmila. Podnikanie v cestovnom ruchu. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 207 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-396-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. SCHROEDER, Bernhard. Fail fast or win big : the start-up plan for starting now. New York : AMACOM, 2015. 198 s. ISBN 978-0-8144-3478-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. PRIESTLEY, Daniel. Revoluce v podnikání : nebojte se zbohatnout na tom, co vás baví. Praha : Grada Publishing, 2015. 194 s. ISBN 978-80-247-5421-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  9. ČERVENÝ, Radim - FICBAUER, Jiří - HANZELKOVÁ, Alena. Business plán : krok za krokem. Praha : C. H. Beck, 2014. xvii, 211 s. C. H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-511-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  10. LESÁKOVÁ, Ľubica. Firemné plánovanie v malých a stredných podnikoch. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta, 2013. 237 s. ISBN 978-80-557-0508-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]