Výsledky vyhľadávania

 1. KOVAĽOVÁ, Mária - BUZALA, Ondrej. Strategické plánovanie v sociálnych službách. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2018. ISSN 1335-9231, 2018, roč. 26, č. 3-4, s. 42-45.
  článok

  článok

 2. PALÁN, Josef F. The Audit of European Commission Strategic Decisions and the Proposal of the Change Hypothesis. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. ISSN 1805-3246, 2018, č. 1, s. 69-78.
  článok

  článok

 3. SPÁČILOVÁ, Lucie. Jak zhmotnit sny aneb Proč a jak plánovat? In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 9, s. 32-34.
  článok

  článok

 4. PRUŽINSKÁ, Ivana. Strategický plán rozvoja podniku. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, špec. vydanie 2017, roč. 7, č. 3, s. 82-87.
  článok

  článok

 5. GOGORA, Igor - HRONEC, Štefan - SOJAKOVÁ, Zuzana. Problémy strategického plánovania verejných služieb na miestnej úrovni. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 64-69 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. TÖZSÉR, Tomáš. Plánovanie riešenia krízových situácií. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, Január 2015, roč. 23, č. 1, s. 4-6.
  článok

  článok

 7. KOCKOVÁ, Andrea - VLNEČKA, Lukáš. Ozdravné plány ako nástroj krízového riadenia. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, Január 2015, roč. 23, č. 1, s. 2-3.
  článok

  článok

 8. ŠVORCOVÁ, Petra. Reagovať na trh nestačí. In Profit. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2014. ISSN 1335-4620, 16. apríla 2014, roč. 22, č. 8, s. 23-27.
  článok

  článok

 9. URIGA, Ján. Keď nápady prídu zvonku. In Profit. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2013. ISSN 1335-4620, 26. júna 2013, roč. 21, č. 13, s. 20-21.
  článok

  článok

 10. BOHUNĚK, Bohuslav. Marketingové plánování. In TREND marketing : měsíčník pro marketingový management. - Praha : Economia, 2012. ISSN 1214-9594, Září 2012, roč. 8, č. 9, s. 49.
  článok

  článok