Výsledky vyhľadávania

  1. Strategic Optimization of Medium-Sized Enterprises in the Global Market. 1st Edition. Hershey : IGI Global, 2019. 386 s. Advances in Business Strategy and Competitive Advantage (ABSCA). ISBN 9781522557845. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. FOTR, Jiří et al. Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2017. 318 s. Expert. ISBN 978-80-271-0434-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. TÓTH, Endre - PETRŮ, Naděžda. Strategické řízení podniku : studijní texty předmětu. 1. vydání. Praha : EDUCOpress, 2017. 180 s. ISBN 978-80-7408-151-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. PERCY, Larry - ROSENBAUM-ELLIOTT, Richard. Strategic advertising management. 5th ed. Oxford : Oxford University Press, 2016. xxiv, 429 s. ISBN 978-0-19-870365-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Driving performance at Colombia's communications regulator. Paris : OECD, 2015. 78 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/driving-performance-at-colombia-s-communications-regulator_9789264232945-en> ISBN 978-92-64-23293-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. CRANDALL, William Rick - PARNELL, John A. - SPILLAN, John E. Crisis management : leading in the new strategy landscape. 2nd ed. Thousand Oaks : SAGE, 2014. xix, 356 s. ISBN 978-1-4129-9168-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. Scenario-based strategic planning : developing strategies in an uncertain world. Editors: Burkhard Schwenker, Torsten Wulf. [Berlin] : Springer Gabler, 2013. 229 s. Roland Berger School of Strategy and Economics. ISBN 978-3-658-04214-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. CHERMACK, Thomas J. Scenario planning in organizations : how to create, use, and assess scenarios. Oakland : Berrett-Koehler Publishers, 2011. xx, 272 s. ISBN 978-1-60509-413-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. GILAD, Benjamin. Strategické válečné hry v podnikání : jak firmy mohou zásadně zlepšit své strategie a prěkonat konkurenci. Praha : Management Press, 2010. 231 s. ISBN 978-80-7261-216-1. [Počet ex. : 5, z toho voľných 1, prezenčne 4]
  10. MAREK, Dan - KANTOR, Tomáš. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. aktualiz. a dopln. vyd. Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-56-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]