Výsledky vyhľadávania

 1. TARIŠKOVÁ, Natália. Project Management and Creative Industry. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 545-556 online.
  článok

  článok

 2. MLYNAROVIČ, Vladimír. Strategické plánovanie outsourcingu IS/IT. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 358-366 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. SZABO, Ľuboslav - GRZNÁR, Miroslav. Plánovanie v moderných trendoch manažmentu. In Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4165-7, s. 29-38. VEGA 1/0316/14 (100 %).
  článok

  článok

 4. FIFEKOVÁ, Elena. Európa 2020 v zajatí krízy. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 17. a 18. mája 2012, Veľký Meder. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2012. ISBN 978-80-225-3398-0, s. 122-130. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 5. MIHALČOVÁ, Bohuslava et al. Podnikové plánovanie. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011. 228 s. [11,46 AH]. ISBN 978-80-553-0719-0.
 6. KRECHÁČOVÁ, Nikoleta. Predvídanie predaja v nadväznosti na strategické plánovanie podniku. In MERKÚR 2011 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy: Bratislava, 9. november 2011. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3295-2, s. 190-193. VEGA MŠ SR 1/0228/08.
  článok

  článok

 7. SLÁVIK, Štefan. Stratégia a plánovanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 107 s. [7,193 AH]. ISBN 978-80-225-3232-7. [Počet ex. : 11, z toho voľných 5, prezenčne 4]
 8. SLÁVIK, Štefan. Process and content analysis of strategic planning in enterprises in Slovakia. In Megatrend review : the international review of applied economics. - Belgrad : Megatrend University, 2010. ISSN 1820-4570, 2010, vol. 7, no. 2, s. 91-98. Dostupné na : <www.megatrendreview.com>
  článok

  článok

 9. KELLO, Martin. Krízové plánovanie v podnikovej sfére. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. ISBN 978-80-225-3097-2, s. 1-12.
  článok

  článok

 10. TAJTÁKOVÁ, Mária. [Strategický marketingový plán]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-7493, 2010, roč. 3, č. 9, s. 167-168. Recenzia na: Strategický marketingový plán : analýza - plánovanie -stratégia a realizácia plánu / Juraj Chebeň. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2752-1.
  článok

  článok