Výsledky vyhľadávania

 1. Nútia nás porušovať zákony. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2018. ISSN 1335-2008, 2018, roč. 23, č. 2, s. 8-9.
  článok

  článok

 2. MIŠÍK, Martin. Ako správne narábať so zľavami. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 8, s. 70.
  článok

  článok

 3. ŠEMINSKÝ, Ján. Predávame klientom efektívne riešenia. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2016. ISSN 1335-2008, 2016, roč. 21, č. 5, s. 22.
  článok

  článok

 4. SVÍTIL, Martin - KALOUDA, František - LYČKOVÁ, Taťána. Reakce leasingových společností v České republice na hospodářskou krizi. In Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, 22.-23. október 2009. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. ISBN 978-80-225-2863-4.
  článok

  článok

 5. Zákon č. 178/1998 Z.z. zo 14. mája 1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach ... In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2006. ISSN 1335-9568, 2006, roč. 13, č. 5, s. 228-233.
  článok

  článok

 6. CIMLER, Petr. Územní analýza nákupního chování. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2005. ISSN 1212-3609, 2005, roč. 8, č. 4, s. 125-140.
  článok

  článok

 7. TURÓCIOVÁ, Jana. Zľavy, skontá, bonusy z hľadiska podvojného účtovníctva. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Poradca podnikateľa ; Žilina, 2002. ISSN 1335-0897, 2002, č. 14, s. 16-20.
  článok

  článok

 8. JUROVÁ, Marie. Logistika v partnerstve s marketingom. In Slovenský výber : časopis manažmentu obchodu. - Bratislava : SON MEDIA, 2001, 2001, roč. 5, č. 7-8, s. 36-37.
  článok

  článok

 9. DRTINA, Tomáš - ŠEVERA, Michal. Obliba velkých prodejen roste. In Obchodník : měsíčník Hospodářských novin pro prodej a distribuci zboží. ISSN 1210-6178, Leden 1999, roč. 7, č. 1, s. 13.
  článok

  článok

 10. TYTYKALOVÁ, Halka. Príjemná atmosféra predáva... In Obchod : stratégie v obchode a distribúcii. - Bratislava : SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, 1999. ISSN 1335-2008, 1999, č. 6.
  článok

  článok