Výsledky vyhľadávania

 1. HASAN, Jamal. Mapovanie trendov elektronických obchodov. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2014. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2014 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 18. 9. 2014 Senec. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3946-3, s. 26-34 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. ŠKRINIAR, Pavel. Iná doba, iní klienti, iné výsledky : štatistika slovenského lízingového trhu hovorí o hľadaní stratených čísel. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2012. ISSN 1335-8235, apríl 2012, roč. 13, č. 4, s. 12-13.
  článok

  článok

 3. ŠKRINIAR, Pavel. Jednému nepomôže a druhému uškodí : lízingový trh súčasnosti sa už štruktúrou podobá tomu spred krízy. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, október 2010, roč. 11, č. 10, s. 30. Dostupné na : <http://hnonline.sk/c1-47519970-jednemu-nepomoze-a-druhemu-uskodi>
  článok

  článok

 4. SZARKOVÁ, Miroslava. Aj vôňa predáva. In Slovenský výber : časopis manažmentu obchodu. - Bratislava : SON MEDIA, 2001, 2001, roč. 5, č. 1, s. 31.
  článok

  článok