Výsledky vyhľadávania

 1. Správa o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v roku 2019. Bratislava : Slovak Business Agency, 2020. 122 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Behaviorálne aspekty kvality a ich vplyv na budovanie kultúry kvality : zborník vedeckých štúdií I z projektu VEGA 1/00318/19. Recenzenti: Denisa Malá, Martina Minárová, Mariana Sedliačiková. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. CD-ROM 116 s. VEGA 1/00318/19. ISBN 978-80-557-1768-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest. Medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. novembra 2018, Hotel Krym, (Trenčianske Teplice, Slovenská republika). Recenzenti: Jaroslav Holomek, Adriana Grenčíková ... [et al.]. 1.vydanie. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. online 258 s. VEGA 1/0430/18. ISBN 978-80-8075-837-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Organizational-Economic Mechanism of Management Innovative Development of Economic Entities. Vol. 1. Reviewers: Tetiana Cherniavska, Volodymyr Saienko. 1st Edition. Przeworsk : Wyższa Szkola Społeczno-Gospodarcza, 2019. online 410 s. ISBN 978-83-937354-6-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Linking Indigenous Communities with Regional Development. Paris : OECD, 2019. 343 s. OECD Rural Policy Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/linking-indigenous-communities-with-regional-development_3203c082-en> ISBN 978-92-64-69253-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Správa o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v roku 2018. Bratislava : Slovak Business Agency, 2019. 145 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Financing SMEs and Entrepreneurs 2019 : an OECD Scoreboard. Paris : OECD, 2019. 232 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/financing-smes-and-entrepreneurs-2019_fin_sme_ent-2019-en> ISBN 978-92-64-31277-7. ISSN 2306-5257. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. SME and Entrepreneurship Policy in Ireland. Paris : OECD, 2019. 283 s. OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/sme-and-entrepreneurship-policy-in-ireland_e726f46d-en> ISBN 978-92-64-57055-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Strengthening SMEs and Entrepreneurship for Productivity and Inclusive Growth : OECD 2018 Ministerial Conference on SMEs. Paris : OECD, 2019. 158 s. OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/strengthening-smes-and-entrepreneurship-for-productivity-and-inclusive-growth_c19b6f97-en> ISBN 978-92-64-96791-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. SCARBOROUGH, Norman M. - CORNWALL, Jeffrey R. Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management. 9th Edition. New York : Pearson, 2019. 803 s. ISBN 978-0-13-474108-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]