Výsledky vyhľadávania

 1. Effects of Small and Medium-Sized Enterprises in Rural Areas : Proceedings of Scientific Papers [elektronický zdroj]. Reviewers: Jozef Hudák, Monika Hudáková. Bialystok : Białostockie Wydawnictwo Naukowe, 2018. online 121 s. ISBN 978-83-950152-8-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Managing and Modelling of Financial Risks. International Scientific Conference. Managing and Modelling of Financial Risks (Part I.) : Proceedings of 9th International Scientific Conference, 5th – 6th September 2018, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. Reviewed by: Dana Dluhošová, Petr Gurný ... [et al.]. 1st Edition. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. online (11-287)S. ISBN 978-80-248-4225-7. ISSN 2464-6970.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Corporate social responsibility and human resource management in V4 countries. International scientific conference. Corporate social responsibility and human resource management in V4 countries : proceedings from international scientific conference : june 4-5, 2015, Nitra [elektronický zdroj]. Reviewers: Andrea Benscik ... [et al.]. 1st ed. [Nitra] : [Department of Management, Faculty of Economy and Management, Slovak University of Agriculture], [2015]. online [393 s.]. VEGA 1/0044/13, VEGA 1/0024/13. ISBN 978-80-552-1432-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Konkurence. Mezinárodní vědecká konference. Konkurence : sborník příspěvků ze 7. ročníku mezinárodní vědecké konference : 14. 5. 2015 Jihlava [elektronický zdroj]. 1. vyd. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2015. CD-ROM [281 s.]. ISBN 978-80-88064-14-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Konkurence

  elektronická kniha


 5. Management challenges in the 21st century. Conference. Management challenges in the 21st century : conference proceedings : fostering entrepreneurship: small and medium-sized businesses as pillars of economic growth : Bratislava, april 23, 2014 [elektronický zdroj]. Reviewers: Jaroslav Kita, Michal Pružinský, František Kovář. Bratislava : School of Management/Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2014. CD-ROM [320 s.]. VEGA 1/0461/12, VEGA 1/0893/12. ISBN 978-80-89306-24-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. Young science VŠEMvs 2014. International conference. Young science 2014 : proceedings : [3. international conference on young science : 12. november 2014, Bratislava, Slovak Republic] [elektronický zdroj]. Reviewers: Norbert Bozsik, Michal Fabuš. 1st ed. Bratislava : School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava ; Zagreb : Croatian Quality Managers Society, 2014. CD-ROM [122 s.]. ISBN 978-953-57036-8-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. Young V4 science 2013. International scientific conference. Young V4 science 2013 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 2. - 4. 10. 2013 [elektronický zdroj]. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2013. CD-ROM [200 s.]. 11310082. ISBN 978-80-89654-01-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. EBES. Conference. 10th EBES Conference - Istanbul : proceeding CD : may 23 - 25, 2013 : Istanbul, Turkey [elektronický zdroj]. [Istanbul] : [Eurasia Business and Economics Society], [2013]. CD-ROM [1141 s.]. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. Rizika podnikových procesů. Mezinárodní konference. Rizika podnikových procesů : sborník autorských příspěvků : 2. mezinárodní konference : Ústí nad Labem, Česká republika 11. - 12. 10. 2012 [elektronický zdroj]. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. CD-ROM [56 s.]. ISBN 978-80-7414-512-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. Ekonomické, sociálne, environmentálne a legislatívne aspekty spoločensky zodpovedného podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, sociálne, environmentálne a legislatívne aspekty spoločensky zodpovedného podnikania I. : [zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 13. október 2011 Banská Bystrica] [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2011. CD-ROM [530 s.]. VEGA 1/0275/09. ISBN 978-80-557-0268-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha