Výsledky vyhľadávania

 1. Eko-inovácie a malé a stredné podniky : zborník vedeckých príspevkov z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0408/18. Recenzenti: Anna Šatanová, Soňa Čapková. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2019. 111 s. VEGA 1/0408/18. ISBN 978-80-557-1532-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Zarządcze determinanty funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Recenzenci: Paweł Rydzewski, Łukasz Skowron. 1. edycja. Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019. online 115 s. Monografie – Politechnika Lubelska. ISBN 978-83-7947-368-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. SME and Entrepreneurship Policy in Kazakhstan 2018. Paris : OECD, 2018. 234 s. OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/sme-and-entrepreneurship-policy-in-kazakhstan-2018_9789264301450-en> ISBN 978-92-64-30144-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. SME and Entrepreneurship Policy in Indonesia 2018. Paris : OECD, 2018. 191 s. OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/sme-and-entrepreneurship-policy-in-indonesia-2018_9789264306264-en> ISBN 978-92-64-30625-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. SMEs in Public Procurement : Practice and Strategies for Shared Benefits. Paris : OECD, 2018. 225 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/smes-in-public-procurement_9789264307476-en> ISBN 978-92-64-30746-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Indigenous Employment and Skills Strategies in Canada. Paris : OECD, 2018. 106 s. OECD Reviews on Local Job Creation. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/indigenous-employment-and-skills-strategies-in-canada_9789264300477-en> ISBN 978-92-64-30046-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. VINCZEOVÁ, Miroslava. Možnosti financovania malých a stredných podnikov z cudzích zdrojov. Recenzenti: Ľubica Lesáková, Viktória Bobáková, Elena Šúbertová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 162 s. Studia oeconomica, 59. ISBN 978-80-557-1418-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. Business and Innovation in Business Activities. Proceedings of Scientific Papers from International Scientific Conference. Business and Innovation in Business Activities XIII. : Proceedings of Scientific Papers from International Scientific Conference, Organized on April 26, 2018 in Prešov. Reviewers: Juraj Rákoš, Elena Širá. Mainz : Logophon Verlag, 2018. 145 s. IG-KEMM-01/2016-3.3.9. ISBN 978-3-936172-54-6.
 9. SIVÁK, Rudolf - BELANOVÁ, Katarína - JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína. Financie podnikateľskej sféry. Recenzenti: Ľubomíra Gertler, Miloš Hofreiter. 2. vydanie. Bratislava : Sprint 2 s.r.o., 2018. 341 s. [18,40 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-42-3. [Počet ex. : 15, z toho voľných 11, prezenčne 3]
 10. Economic and Social Policy. International Scientific Conference. Economic and Social Policy : Proceedings of the International Scientific Conference, September 4-6, 2018, Čeladná, Czech Republic. Editor: Veronika Nálepová. 1. vydání. Ostrava : Vysoká škola sociálně správní, 2018. 409 s. ISSN 2571-1776. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]