Výsledky vyhľadávania

 1. VINCZEOVÁ, Miroslava. Možnosti financovania malých a stredných podnikov z cudzích zdrojov. Recenzenti: Ľubica Lesáková, Viktória Bobáková, Elena Šúbertová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 162 s. Studia oeconomica, 59. ISBN 978-80-557-1418-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 2. Business and Innovation in Business Activities. Proceedings of Scientific Papers from International Scientific Conference. Business and Innovation in Business Activities XIII. : Proceedings of Scientific Papers from International Scientific Conference, Organized on April 26, 2018 in Prešov. Reviewers: Juraj Rákoš, Elena Širá. Mainz : Logophon Verlag, 2018. 145 s. IG-KEMM-01/2016-3.3.9. ISBN 978-3-936172-54-6.

 3. Economic and Social Policy. International Scientific Conference. Economic and Social Policy : Proceedings of the International Scientific Conference, September 4-6, 2018, Čeladná, Czech Republic. Editor: Veronika Nálepová. 1. vydání. Ostrava : Vysoká škola sociálně správní, 2018. 409 s. ISSN 2571-1776. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. SIVÁK, Rudolf - BELANOVÁ, Katarína - JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína. Financie podnikateľskej sféry. Recenzenti: Ľubomíra Gertler, Miloš Hofreiter. 2. vydanie. Bratislava : Sprint 2 s.r.o., 2018. 341 s. Economics. ISBN 978-80-89710-42-3. [Počet ex. : 15, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha


 5. POLLÁK, František. Vybrané aspekty riadenia reputácie v prostredí internetu : habilitačná práca. Oponent: Peter Dorčák... [et al.]. Bratislava, 2017. 108 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. MALÁ, Denisa. Zelená logistika a jej uplatňovanie v praxi malých a stredných podnikov. Recenzenti: Ján Závadský, Denis Jelačič. Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici., 2017. 161 s. Studia oeconomica, 55. ISBN 978-80-557-1234-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 7. KIRCHMAYER, Jozef. Služby IS/IT poskytované formou cloud computingu pre malé a stredné podniky : dizertačná práca. Školiteľ: Mojmír Kokles. Bratislava, 2017. 145 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. SME and Entrepreneurship Policy in Canada. Paris : OECD, 2017. 216 s. OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/sme-and-entrepreneurship-policy-in-canada_9789264273467-en> ISBN 978-92-64-25192-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. The Geography of Firm Dynamics : Measuring Business Demography for Regional Development. Paris : OECD, 2017. 150 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/the-geography-of-firm-dynamics_9789264286764-en> ISBN 978-92-64-28672-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. OECD reviews of innovation policy: Costa Rica 2017. Paris : OECD, 2017. 167 s. OECD reviews of innovation policy. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-costa-rica-2017_9789264271654-en> ISBN 978-92-64-27163-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]