Výsledky vyhľadávania

 1. Pidpryjemnyctvo, torhivlja, marketynh: stratehiji, technolohiji ta innovaciji. Mižnarodnoji naukovo-praktičnoji internet-konferenciji. Pidpryjemnyctvo, torhivlja, marketynh: stratehiji, technolohiji ta innovaciji : tezi dopovidej II mižnarodnoji naukovo-praktičnoji internet-konferenciji (Kijiv, 29 travnja 2019 roku). 1e vidannja. Kiev : Kyiv National University of Trade and Economics, 2019. online 160 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. BIOLY, Sascha - KLUMPP, Matthias - WITTE, Christian. Handbuch Elektromobilität in der Logistik. Band III. Transfer und branchenübergreifende Implementierung. (Hrsg.): Matthias Klumpp, Torsten Marner, Stephan Zelewski. Berlin : Logos Verlag Berlin, 2016. 138 s. Dienstleistungsmanagement in Theorie und Praxis, 16. ISBN 978-3-8325-4027-2. ISSN 1869-6309. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. POLLÁK, František. On-line reputačný manažment v podmienkach stredoeurópskeho virtuálneho trhu. Recenzenti: Radoslav Delina, Jakub Soviar. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2015. 120 s. [5,34 AH]. ISBN 978-80-8165-134-2.
 4. SYNEK, Miloslav - KISLINGEROVÁ, Eva. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. xxviii, 526 s. Beckovy ekonomické učebnice. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/jHad0yznMk> ISBN 978-80-7400-274-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Handel we współczesnej gospodarce : źródła i przejawy innowacyjności. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011. 327 s. Zeszyty naukowe, 175. ISBN 978-83-7417-583-8. ISSN 1689-7374. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. Orientacja rynkowa we współczesnym handlu detalicznym. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011. 290 s. Zeszyty naukowe, 177. ISBN 978-83-7417-587-6. ISSN 1689-7374. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. SKÁLA, Zdeněk. Ročenka českého a slovenského obchodu 2010. Praha : České a slovenské odborné nakladatelství, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-86835-06-08. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. BEAUGRAND, Patrick - DRUESNE, Brigitte. Management et gestion des Unités Commerciales. Paris : Nathan technique, 2010. 357 s. BTSMUC, 1re et 2e années. ISBN 978-2-09-161346-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. SCHLACHTOVÁ, Michala. Obchodná sieť veľkých nadnárodných maloobchodných firiem : dizertačná práca. Škol. Jana Štofilová. Bratislava, 2009. 174 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. Research and development expenditure in industry. Paris : OECD, 2009. 138 s. ISBN 978-92-64-06380-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]