Výsledky vyhľadávania

 1. BORŮVKOVÁ, Aneta - ŠEPEĽOVÁ, Jaroslava. Digitálna ekonomika ako nová výzva pre daňovú politiku. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1339-3502, 2018, roč. 13, č. 4, s. 5-12 online. I-18-111-00.
  článok

  článok

 2. JURÍK, Pavol. Informačné systémy v podnikovej praxi. Odborní recenzenti: Peter Schmidt, Ján Pittner. 2. [aktualizované] vydanie. Nové Zámky : Tlačiareň Merkur, 2018. 185 s. [9,85 AH]. ISBN 978-80-970233-7-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. GRZNÁR, Miroslav - SZABO, Ľuboslav. Štrukturálne zmeny vo výrobe a ekonomike virtuálnej farmy na Slovensku. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2017. ISSN 1338-6336, 2017, roč. 17, č. 1, s. 96-110 online. VEGA 1/0128/15 (Faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov vo väzbe na rozvoj vidieka a zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti).
  článok

  článok

 4. JURÍK, Pavol. Informačné systémy v podnikovej praxi. Odborní recenzenti: Peter Schmidt, Ján Pittner. 1. vyd. Nové Zámky : AZ PRINT, 2016. 136 s. [7,15 AH]. ISBN 978-80-88729-42-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 5. FILANOVÁ, Jana. Budúcnosť virtuálnych podnikov. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy : zborník [recenzovaných] vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, s. 105-110.
  článok

  článok

 6. ČERVENKA, Peter. Proces virtualizácie malých a stredných podnikov. In Aktuálne trendy v oblasti informatizácie spoločnosti : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2981-5, s. 4-6.
  článok

  článok

 7. KOKLES, Mojmír - GRELL, Michal. Regionálny pohľad na virtuálnu verejnoprávnu organizáciu. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2007. ISSN 1337-2955, Apríl 2007, roč. 3, č. 1, s. 69-77.
  článok

  článok

 8. BENEŠOVÁ, Dana. E-business v cestovnom ruchu. In Valorizácia prostredia pre služby cestovného ruchu : medzinárodná konferencia. - Bratislava : NITVV, 2003. ISBN 80-968342-4-X, s. 156-158.
  článok

  článok

 9. GRELL, Michal. Informačná ekonomika. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2002. 163 s. ISBN 80-225-1561-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 10. DUPAĽ, Andrej. Organizačná podpora logistického manažmentu podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2002 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2002. ISBN 80-225-1616-3, s. 301-303.
  článok

  článok