Výsledky vyhľadávania

 1. Rodinná firma EMCO stavila na ERP systém pre výrobné firmy v cloude. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1339-2433, 2021, roč. 13, č. 1-2, s. 18-19.
  článok

  článok

 2. JURAJDA, Štěpán - DOLEŽELOVÁ, Pavla. Czech Kurzarbeit: First Evidence from the First Pandemic Wave. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2021. ISSN 2464-7683, 2021, vol. 71, no. 1, s. 2-32.
  článok

  článok

 3. Ako zvládnuť svet plný zmien : manažment výroby - najdôležitejšie koliesko firemného stroja. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 7-8, s. 36-38.
  článok

  článok

 4. HINKE, Jana et al. Revenue Management of Changes in Foreign Exchange Rates - Case Study of Production Companies with Foreign Participation in the Czech Republic. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2020. ISSN 1728-6239, 2020, vol. 181, no. 1-2, s. 115-123.
  článok

  článok

 5. VANÍČKOVÁ, Lucie. Interní komunikace v době koronakrize. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2020. ISSN 0026-8720, 2020, roč. 55, č. 5, s. 24-27.
  článok

  článok

 6. HABÁNIK, Jozef - MARTOŠOVÁ, Adriana - LETKOVÁ, Natália. The Impact of Managerial Decision-making on Employee Motivation in Manufacturing Companies. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, no. 2, pp. 38-50.
  článok

  článok

 7. MASÁR, Matej - HUDÁKOVÁ, Mária. Manažment rizík projektov v kontexte koncepcie Industry 4.0 v podmienkach výrobných podnikov na Slovensku. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest. Medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. novembra 2018, Hotel Krym, (Trenčianske Teplice, Slovenská republika). - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. ISBN 978-80-8075-837-0, s. 145-154.
  článok

  článok

 8. MASÁR, Matej - KELÍŠEK, Alexander. Current State of Project Risk Assessment in Short-term Project in Manufacturing Sector. In MERKÚR 2019. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4657-7, s. 185-193.
  článok

  článok

 9. CEBÁKOVÁ, Andrea. Determinants of Sustainable Innovation Management in Large Companies. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2019. ISSN 1212-415X, 2019, roč. 19, č. 2, s. 5-14.
  článok

  článok

 10. SIEKELOVÁ, Anna - KOVALOVÁ, Erika - CIURLĂU, Florin Cristian. Prediction Financial Stability of Romanian Production Companies through Altman Z-score. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2019. ISSN 2585-7258, 2019, vol. 13, no. 2, pp. 89-97.
  článok

  článok