Výsledky vyhľadávania

 1. EÚ v roku 2016 : súhrnná správa o činnosti Európskej únie : uverejnená v súlade s článkom 249 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [elektronický zdroj]. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017. online [94 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2775/579001> ISBN 978-92-79-62652-4. ISSN 1977-3552.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Trendy v podnikání 2016. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2016 : recenzovaný sborník příspěvků : mezinárodní vědecká konference, Plzeň, 10.-11.11.2016 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. CD-ROM [500 s.]. ISBN 978-80-261-0648-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Report on the state of small and medium enterprises in the Slovak Republic in 2014 [elektronický zdroj]. Bratislava : Slovak Business Agency, 2015. online [215 s.].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. VI. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků : Karviná 8. listopadu 2013 [elektronický zdroj]. Recenzenti Karel Skokan, Daniel Stavárek ... [et al.]. Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, [2013]. CD-ROM [1000 s.]. ISBN 978-80-7248-901-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Cross compliance : special report no. 8 / 2008 [elektronický zdroj]. Luxemburg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009. CD-ROM. ISBN 978-92-95009-82-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Increasing impact : the year in review 2006 [elektronický zdroj]. Volume 2. Washington, D.C. : International Finance Corporation, 2006. CD-ROM. ISBN 0-8213-6813-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. RUDOLF, Ján - KALUŽNÍKOVÁ, Darina. Softvérový sprievodca čerpaním finančných prostriedkov z fondov EÚ a z programov štátnej podpory SR : komplexný zdroj informácií o programovej pomoci určený pre obchodné spoločnosti, živnostníkov a nepodnikateľskú sféru, prehľadne v jednej publikácii : aktuálny stav: január 2006 [elektronický zdroj]. Zodpovedná redaktorka: Monika Oravská. Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2006. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Rozvoj a podpora podnikateľských aktivít v málo rozvinutých regiónoch krajín strednej a východnej Európy [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003. CD-ROM. ISBN 80-225-1723-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha