Výsledky vyhľadávania

 1. BAYAR, Yilmaz. Handbook of Research on Social and Economic Development in the European Union. Hershey : IGI Global, 2020. 614 s. Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE). ISBN 9781799811886. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. LEE, Keun. The Art of Economic Catch-Up : Barriers, Detours and Leapfrogging in Innovation Systems. 1st Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2019. 279 s. ISBN 978-1-108-46070-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose. Conference. KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose : Conference Proceedings, September, 5-6, 2019, (Olomouc, Česko). Tomáš Talášek, Jan Stoklasa, Pavla Slavíčková (Eds.). 1st Edition. Olomouc : Palacký University Olomouc, 2019. online 287 s. ISBN 978-80-244-5543-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Regions in Industrial Transition : Policies for People and Places. Paris : OECD, 2019. 154 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/regions-in-industrial-transition_c76ec2a1-en> ISBN 978-92-64-80468-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. OECD Economic Surveys: Malaysia 2019 : July 2019. Volume 2019/13. Paris : OECD, 2019. 137 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-malaysia-2019_eaaa4190-en> ISBN 978-92-64-66886-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Správa o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v roku 2018. Bratislava : Slovak Business Agency, 2019. 145 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018. International Scientific Conference. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018 : Proceedings of the International Scientific Conference, 18th–19th October 2018, (Brno, Czech Republic). 1st Edition. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2019. online 692 s. ISBN 978-80-7509-658-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. MORESOVÁ, Mária. Determinanty rozvoja rodinného podnikania na Slovensku : autoreferát dizertačnej práce. Školiteľ: Mariana Sedliačiková. Banská Bystrica, 2019. 30 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 9. CSABAY, Marek. Ekonomická diplomacia : teoretické východiská, riadenie a prax v medzinárodnom podnikaní. Recenzenti: Andrej Findor, Tomáš Dudáš. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. 104 s. GAAA GA/11/2018. ISBN 978-80-571-0096-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Good Regulatory Practices to Support Small and Medium Enterprises in Southeast Asian. Paris : OECD, 2018. 243 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/good-regulatory-practices-to-support-small-and-medium-enterprises-in-southeast-asia_9789264305434-en> ISBN 978-92-64-30542-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]