Výsledky vyhľadávania

 1. PAKŠIOVÁ, Renáta. Aktuálne finančné podpory podnikateľov z dôvodu opatrení COVID-19. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 29. október 2020, roč. 17, č. 19-20, s. 4-7 online.
  článok

  článok

 2. KMETY BARTEKOVÁ, Mária - MAJDÚCHOVÁ, Helena. Are Supporting Sectors of the Creative Industries Inferior? Current study from Slovakia. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-7] online. VEGA 1/0340/19 (50%), I-20-101-00 (50%).
  článok

  článok

 3. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina. Zmeny v ekonomickom prostredí na Slovensku vyvolané COVID-19. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 173-181 online. VEGA 1/0120/18.
  článok

  článok

 4. KOŠDY, Martina. Investičné prostredie krajín V4: regionálne porovnanie vybraných faktorov ovplyvňujúcich rozhodnutia priamych zahraničných investorov. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 211-227.
  článok

  článok

 5. BARLAŠOVÁ, Terézia. Summary of Investment aid Provided in Slovakia. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, s. 177-181 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Startupy z pohľadu podporovateľov. In Aktuálne trendy v manažmente : recenzovaný zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-058-2, s. 220-235 CD-ROM. VEGA 1/0631/19.
  článok

  článok

 7. SLÁVIK, Štefan. A Cross-Sectional View of Start-ups in a Regional Dimension. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov = Conference Proceeding of Abstracts. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4645-4, s. 32.
  článok

  článok

 8. SLÁVIK, Štefan. A Cross-sectional View of Start-ups in a Regional Dimension. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2019. ISSN 2585-8785, 2019, vol. 12, no. 2, s. 69-76.
  článok

  článok

 9. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana - NOGOVÁ, Kristína. The Growing Importance of Startups in the Competitive Environment of International Markets. In Organizational-Economic Mechanism of Management Innovative Development of Economic Entities : Collective Monograph in 3 Vol. - Przeworsk : Wyższa Szkola Społeczno-Gospodarcza, 2019. ISBN 978-83-937354-6-4, pp. 49-73. VEGA 1/0897/17, VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok

 10. BELANOVÁ, Katarína. Public Support Programs in Financing of Small and Medium - Sized Enterprises. In Journal Association 1901 Sepike. - Frankfurt : Association 1901 SEPIKE. ISSN 2372-7438, 2019, no. 23, pp. 32-36 online.
  článok

  článok