Výsledky vyhľadávania

 1. PÁLEŠ, Michal. Využitie simulácií v riadení rizík komerčných poisťovní : študijný odbor: 8 Ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 50 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4709-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. HRDÝ, Milan. Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 272 s. ISBN 978-80-7552-829-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. MAJTÁNOVÁ, Anna - VACHÁLKOVÁ, Ingrid - DLÁBIKOVÁ, Hana. Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne. Recenzenti Eva Horvátová, Michal Szabo. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2013. 223 s. [9,50 AH]. VEGA 1/0681/12. ISBN 978-80-89553-12-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. BUCHOVÁ, Jarmila. Perspektívy a výhody zaisťovacej činnosti pre komerčné poisťovne : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2003. 136 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. ČEJKOVÁ, Viktória. Pojistný trh. Praha : GRADA Publishing, 2002. 119 s. Finance pro praxi. ISBN 80-247-0137-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. ERGO poisťovňa, a.s. : výročná správa 1999. Bratislava : ERGO, 2000. 25 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. AMSLICO AIG Life : výročná správa 1999. [Bratislava] : AMSLICO, [2000]. 18 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 8. SMITH, Robert S. - KENSICKI, Peter R. - CLOSE, Darwin B. Principles of insurance production. Malvern : Insurance Institute of America, 1981. 752 s. ISBN 0-89462-006-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]