Výsledky vyhľadávania

 1. BUDSKÁ, Petra - FLEISCHMANN, Luboš. Vývoj a porovnání konkurence a koncentrace v bankovním a pojistném sektoru v České republice v letech 2007-2019. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2021. ISSN 0032-3233, 2021, roč. 69, č. 1, s. 3-25.
  článok

  článok

 2. ŠIMEK, Robert. Udržitelné financování a jeho dopady na pojišťovnický sektor. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2021. ISSN 2464-7381, 2021, č. 1, s. 23-29.
  článok

  článok

 3. MESRŠMÍD, Jaroslav. Pandemie a systémové riziko v pojišťovnictví. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2021. ISSN 2464-7381, 2021, č. 1, s. 38-42.
  článok

  článok

 4. FLASCHKA, Matěj - LUKEŠ, Miroslav. Pojišťovny a bankovní identita. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2021. ISSN 2464-7381, 2021, č. 2, s. 18-19.
  článok

  článok

 5. SOBKOVÁ, Martina. Bude rok 2019 rekordním? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 1, s. 10-12.
  článok

  článok

 6. SOBKOVÁ, Martina. Bankéři berou nadprůměr, ale ne všichni! In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 2, s. 36-37.
  článok

  článok

 7. HLAVÁČKOVÁ, Zuzana - ANDRAŠČIKOVÁ, Jana. Hromadné žaloby - situace v Evropě a ČR. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 1, s. 16-21.
  článok

  článok

 8. JEDLIČKA, Petr. Vývoj pojistného trhu v roce 2019 a živelní škody v 1. čtvrtletí 2020. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 1, s. 42-44.
  článok

  článok

 9. KOVÁŘ, Dalibor - AMLER, Pavel. Digitální příležitosti a rok 2020. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 1, s. 7-9.
  článok

  článok

 10. MESRŠMÍD, Jaroslav. Ničivé požáry v Austrálii a role pojišťovnictví. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 1, s. 48-50.
  článok

  článok