Výsledky vyhľadávania

  1. BURKLEY, Edward - BURKLEY, Melissa. Motivation science. New York : Pearson, 2018. 446 s. ISBN 978-0-205-24065-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Private Philanthropy for Development. Paris : OECD, 2018. 132 s. The Development Dimension. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/private-philanthropy-for-development_9789264085190-en> ISBN 978-92-64-08517-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Oxford Learner's Dictionary of Academic English. Chief Editor: Diana Lea. 1st Edition. Oxford : Oxford University Press, 2018. 916 s. ISBN 978-0-19-433350-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  4. BAWDEN, David - ROBINSON, Lyn. Úvod do informační vědy. Překlad: Michal Lorenz... [et al.]. Doubravník : FLOW, 2017. 451 s. ISBN 978-80-88123-10-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Oxford Collocations Dictionary for Students of English. Chief Editor: Colin McIntosh. 2nd Edition. Oxford : Oxford University Press, 2017. 963 s. ISBN 978-0-19-432538-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  6. RUISEL, Imrich. Kognitívna psychológia v stredoveku. Recenzenti: Tomáš Sollár, Judita Stempelová. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie. Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2017. 189 s. VEGA 2/0166/15. ISBN 978-80-88910-59-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. ŠIMONOVÁ, Jana. Daňové úniky v Slovenskej republike : možnosti ich eliminácie vybranými opatreniami. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 176 s. Ekonómia. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/ViXXBUWqY3> ISBN 978-80-8168-603-0. [Počet ex. : 6, z toho voľných 4, prezenčne 1]
  8. KIKA, Marián. Slovník akademických pojmov pre vysokoškolákov: slovensko-anglický a anglicko-slovenský. Recenzenti: Milota Vetráková, Pavol Špánik. Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2016. 131 s. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/fGMVkdJ0M1> ISBN 978-80-557-1075-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  9. PUNCH, Keith F. Úspěšný návrh výzkumu. Překlad: Jan Hendl. 2. vyd. Praha : Portál, 2015. 230 s. ISBN 978-80-262-0980-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. KVETKO, Pavol. English idioms : theory and applications. 1. vyd. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. 208 s. ISBN 978-80-8105-660-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]