Výsledky vyhľadávania

  1. Aktualizácia k zákonom I/2017 : zákon o správe daní (daňový poriadok) : zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov : zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice : zákon o dani z príjmov. Žilina : Poradca, 2017. 184 s. Aktualizácia, I/3. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Aktualizácia k zákonom I/2017 : zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice : zákon o správnych poplatkoch. Žilina : Poradca, 2017. 120 s. Aktualizácia, I/1. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. DUBIELOVÁ, Veronika - NIŽŇANSKÝ, Jaroslav. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 151 s. Komentáre. ISBN 978-80-8168-020-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Aktualizácia k zákonom I/2008 : vyhláška MF SR o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou. Žilina : Poradca, 2008. 28 s. Aktualizácia, I/4. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  5. Zavedenie EUR v Slovenskej republike : vrátane praktických príkladov a modelových situácií. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2008. 56 s. ISBN 978-80-89010-23-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  6. Aktualizácia k zákonom I/2008 : zákon SNR o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov : zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice : zákon o spotrebnej dani z liehu : zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja : zákon SNR o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov : Upozornenie na zmenu: zákon NR SR o správnych poplatkoch. Žilina : Poradca, 2008. 192 s. Aktualizácia, I/3. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  7. JUŘÍK, Pavel. Platební karty : velká encyklopedie : 1870-2006. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006. 296 s. ISBN 80-247-1381-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]