Výsledky vyhľadávania

  1. Európske financie. Medzinárodná vedecká konferencia. Európske financie - teória, politika a prax : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, 8.-9.9.2004 [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004. CD-ROM.
    elektronická kniha

    elektronická kniha