Výsledky vyhľadávania

 1. TRNOVSKÝ, Karol - TOMA, Ján. Dôchodková reforma v Taliansku. In QUAERE 2018. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2018 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 8 : 27.-29. června 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-26-9, s. 372-376 CD-ROM. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok

 2. BROKEŠOVÁ, Zuzana - GARVEY, John - MANIKOWSKI, Piotr. Employee benefits: retirement plans. In Principles of risk management and insurance. - Harlow : Pearson, 2017. ISBN 978-1-292-15103-8, pp. 371-390.
  článok

  článok

 3. DLUHOŠ, Martin. Potential and benefits of risk diversification from index funds in the second pension pillar. In Pension - ageing - public finances: future challenges and opportunities. scientific conference. Pension - ageing - public finances: future challenges and opportunities : scientific conference : 12. - 13. september 2017, Bratislava, Slovakia. - [Bratislava] : [The Institute of economic research of the Slovak academy of sciences], 2017, p. [1] [1 NS] online. I-17-101-00.
  článok

  článok

 4. SIKA, Peter. The Position of retirement pension savings in the pension system of the Slovak republic. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 309-316 online. VEGA 1/0002/16 50 %, VEGA 1/0001/16 50 %.
  článok

  článok

 5. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - SIMONKA, Zsolt. Analýza dôchodkového systému v súčasnosti. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 0323-262X, 2015, roč. 44, č. 2, s. 205-221.
  článok

  článok

 6. SIKA, Peter. Reforma dôchodkových systémov vo vybraných krajinách EÚ v kontexte vekových hraníc odchodu do starobného dôchodku. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2015. ISSN 2453-6148, 2015, roč. 1, č. 2, s. 66-78 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 7. SPIŠÁKOVÁ, Emília - PÉTROVÁ, Rozália - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Hospodárska politika (vybrané kapitoly). Recenzenti: Jozef Mihok, Ján Lukáčik. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 218 s. [11,97 AH]. ISBN 978-80-225-3601-1. [Počet ex. : 42, z toho voľných 37, prezenčne 4]
 8. DEMJANOVÁ, Lucia - BAŠISTOVÁ, Alena. Vybrané kapitoly z makroekonomických aspektov sociálnej práce. Recenzenti Peter Mesároš, Petr Suchánek. 1. vyd. Košice : VÚSI, 2013. 91 s. [4,08 AH]. ISBN 978-80-89383-21-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. SIKA, Peter. Nový rozmer dôchodkovej politiky a reformy v Slovenskej republike. Recenzenti: Vojtech Tkáč, Alojz Marsina. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 123 s. [8,35 AH]. VEGA 1/0330/11, VEGA 1/0103/12. ISBN 978-80-225-3702-5. [Počet ex. : 13, z toho voľných 9, prezenčne 4]
 10. LUKÁČIK, Ján et al. Hospodárska politika : teória a prax. Recenzovali: Elena Trenčianska, Július Alexy, Milan Rajňák. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2013. 315 s. [17,15 AH]. Economics. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/uUvhyu569n> ISBN 978-80-89393-86-2. [Počet ex. : 49, z toho voľných 27, prezenčne 9]