Výsledky vyhľadávania

 1. RUDÝ, Stanislav. Environmentálna výkonnosť vo vybraných krajinách Európskej únie. In Financie, účtovníctvo, dane 2021 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISBN 978-80-225-4866-3, s. 63-70 online.
  článok

  článok

 2. MAJERNÍK, Milan et al. Comprehensive Management of Natural Resources: A Holistic Vision. In Sustainable Resource Management : Modern Approaches and Contexts. - Amsterdam : Elsevier, 2021. ISBN 978-0-12-824342-8, pp. 221-240 online. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 3. ŽÁRSKA, Elena. Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj v podmienkach miest SR. In Politiky a strategie pro regionální a udržitelný rozvoj v místním kontextu. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-103-9, s. 30-40. VEGA 1/0683/21.
  článok

  článok

 4. ANTALOVÁ, Renáta - DOMARACKÁ, Denisa. Environmental Management and Audit Scheme (EMAS) in the Slovak Republic as a Voluntary Instrument of the Environmental Policy of the European Union. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7.-9. septembra 2021, (Skalica, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4847-2, s. 8-13 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 5. ČERNOTA, Mikuláš. Životné prostredie a aplikácia princípov udržateľnosti v rámci prírodných zdrojov Číny. In Čína a její partneři: interakce v eurasii. - Bratislava : VEDA, 2021. ISBN 978-80-224-1877-5, s. 123-145.
  článok

  článok

 6. Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production II. : Proceedings of Scientific Papers. Daniela Rybárová et al. ; editorial and Compilation Work: Dana Hrušovská. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2021. 154 s. [11,2 AH]. VEGA 1/0708/20. ISBN 978-80-210-7681-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. NEMCOVÁ, Edita - FIFEKOVÁ, Elena. Trap of Dominance or Prospects of the EU Automotive Industry in the Context of New Challenges and Strategies. In Economic and Social Policy. International Scientific Conference. Economic and Social Policy : Proceedings of the International Scientific Conference, September 7-9, 2021, Čeladná, Czech Republic. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2021. ISBN 978-80-87291-29-0. ISSN 2571-1776, pp. 349-360 online. VEGA 2/0002/18.
  článok

  článok

 8. ČERNOTA, Mikuláš. The Living Environment and Sustainability Application Within China's Natural Resources. In Global China : Opening Up and the Belt and Road Initiative. - Beijing : Foreign Languages Press, 2021. ISBN 978-7-119-12308-0, pp. 71-89.
  článok

  článok

 9. BOOROVÁ, Brigita. Impact of Environmental Policy on Sustainable Development. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production II. : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2021. ISBN 978-80-210-7681-5, pp. 6-13 online. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 10. BOOROVÁ, Brigita. Tendencies of Sustainable Development in the Conditions of the Slovak Republic. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production II. : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2021. ISBN 978-80-210-7681-5, pp. 14-22 online. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok