Výsledky vyhľadávania

 1. YATSENKO, Olha M. - HRIAZINA, Anastasiia S. - SHEVCHYK, Oksana O. E-commerce as an Element of the Global Trade System. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2019. ISSN 1993-6788, 2019, no. 8, pp. 4-15.
  článok

  článok

 2. KORDOŠ, Marcel. The Synergies of USA Foreign Trade Policy Agenda Challenges within the Industry 4.0. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 137-142.
  článok

  článok

 3. GAUGER, Iryna - ŚLEDZIEWSKA, Katarzyna. Is a Model of Comprehensive Regionalism Trade-Increasing for V4 Countries? Sectoral Approach. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 1, s. 21-39.
  článok

  článok

 4. KRPEC, Oldřich - HODULÁK, Vladan. Industrial Policy in Relation to Automobile Production after the Founding of Czechoslovakia: A Case of Support for an Emerging Sector. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 1, s. 81-104.
  článok

  článok

 5. VORONKOVA, Marina. Sankcii v otnošenii Rossii i kontrankcii Rossii v otnošenii ES i SŠA v 2014-2017gg. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 2, s. 1-22.
  článok

  článok

 6. SHAQIRI, Jeton. The Impact of Export and Foreign Direct Investments on Macedonian GDP Growth - Empirical Analysis. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2017. ISSN 1857-7431, 2017, vol. 13, no. 25, pp. 276-287.
  článok

  článok

 7. MIŠÍK, Martin. Štyri kroky k úspešnému B2B predaju. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, 2016, roč. 10, č. 10-11, s. 18-19.
  článok

  článok

 8. WEFERSOVÁ, Jarmila. Zavádzanie obmedzení v obchodnom styku medzi Ruskou federáciou a členskými štátmi EÚ. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2015. ISSN 1337-0510, 2015, roč. 10, č. 30, s. 90-96.
  článok

  článok

 9. STRAŇÁK, Dušan. Prečo vrana k vrane sadá? : porozumejte a pochopte lepšie svojich zákazníkov. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1339-2433, 2015, roč. 7, č. 9, s. 66-68.
  článok

  článok

 10. POLIAČIKOVÁ, Eva. Vnímanie privátnych značiek spotrebiteľmi v segmente papierovej hygieny. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2014. ISSN 1338-6581, 2014, roč. 3, č. 1, s. 181-191.
  článok

  článok