Výsledky vyhľadávania

  1. Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Spracovaný v EKO-INDEX, Recenzovaný. Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave. 2x ročne. ISSN 1337-7493. Dostupné na : https://scb.euba.sk/archiv_scb/scb0121_vfinal.pdf
    Studia commercialia Bratislavensia

    časopis

  2. Comercio exterior : revista de análisis económico y social. - Spracovaný v EKO-INDEX. México : Banco Nacional de Comercio Exterior. 12x ročne. ISSN 0185-0601
    časopis

    časopis