Výsledky vyhľadávania

 1. Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU. 2x ročne. Dostupné na : <http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-socialneho-rozvoja-a-prace/vedecky-on-line-casopis-revue-socialno-ekonomickeho-rozvoja> ISSN 2453-6148.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. Journal of Management and Business : Research and Practice. - Spracovaný v EKO-INDEX. Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity. 2x ročne. ISSN 1338-0494. Dostupné na : http://www.journalmb.eu/archive.html
  časopis

  časopis

 3. New Perspectives : interdisciplinary journal of Central & East European politics and international relations. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Praha : Ústav mezinárodních vztahů. 3x ročne. ISSN 2336-825X. Dostupné na : https://perspectives.iir.cz/category/archive/
  časopis

  časopis

 4. European Urban and Regional Studies [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, 2017-, Registrovaný: Current Contents Connect. London : Sage Publications Ltd. 4x ročne. Dostupné na : <http://journals.sagepub.com/loi/eura> ISSN 1461-7145.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 5. Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Erihplus, Spracovaný v EKO-INDEX. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. 3x ročne. Dostupné na : <https://www.studiaturistica.cz/> ISSN 1804-252X.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 6. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer. 12x ročne. ISSN 1337-7523
  časopis

  časopis

 7. Cambridge journal of regions, economy and society. Oxford : Oxford University Press. 3x ročne. ISSN 1752-1378
  časopis

  časopis

 8. Region direct : the international scientific journal : medzinárodný vedecký časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica. 2x ročne. ISSN 1337-8473. Dostupné na : https://www.degruyter.com/view/j/regd
  časopis

  časopis

 9. Territory, politics, governance. Seaford : Regional Studies Association. 2x ročne. ISSN 2162-2671
  časopis

  časopis

 10. International Journal of Urban and Regional Research. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. Oxford : Blackwell Publ. 4x ročne. ISSN 0309-1317. Dostupné na : https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14682427
  časopis

  časopis