Výsledky vyhľadávania

 1. 2014 ,č. 1-2. Journal of Management and Business : Research and Practice. Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2014. 2x ročne. ISSN 1338-0494 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. 2014 ,č. 1-12. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 12x ročne. ISSN 1337-7523 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 3. 2014 ,no. 1-3. Territory, politics, governance. Seaford : Regional Studies Association, 2014. 2x ročne. ISSN 2162-2671 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. 2014 ,č. 1-2. Region direct : the international scientific journal : medzinárodný vedecký časopis. Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 2014. 2x ročne. ISSN 1337-8473 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. 2013 ,č. 1. Journal of management and business : research and practice. Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2013. 2x ročne. ISSN 1338-0494 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. 2013 ,č. 1-12. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Bratislava : Wolters Kluwer, 2013. 12x ročne. ISSN 1337-7523 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 7. 2013 ,č. 1-2. Region direct : the international scientific journal : medzinárodný vedecký časopis. Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 2013. 2x ročne. ISSN 1337-8473 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. 2013 ,no. 1-2. Territory, politics, governance. Seaford : Regional Studies Association, 2013. 2x ročne. ISSN 2162-2671 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. 2012 ,č. 1-2. Journal of management and business : research and practice. Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2012. 2x ročne. ISSN 1338-0494 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. 2012 ,č. 1-12. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Bratislava : Wolters Kluwer, 2012. 12x ročne. ISSN 1337-7523 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis