Výsledky vyhľadávania

 1. MÜLLEROVÁ, Libuše - ŠINDELÁŘ, Michal. Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích. Praha : Grada Publishing, 2016. 207 s. ISBN 978-80-247-5806-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 2. Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2015. Bratislava : Wolters Kluwer ; Brno : DATEV, 2015. 431 s. ISBN 978-80-8168-164-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. DOBŠOVIČ, Dušan. Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2014. Bratislava : Wolters Kluwer ; Brno : DATEV, 2014. 427 s. ISBN 978-80-8168-001-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. HRUBOŠOVÁ, Marcela. Optimalizace pohledávek (nejen) pojišťoven. Praha : Linde Praha, 2009. 61 s. Praktické ekonomické příručky. ISBN 978-80-7201-758-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 5. SEDLÁČEK, Jaroslav. Základy finančního účetnictví. Praha : Ekopress, odborné nakladatelství, 2005. 331 s. ISBN 80-86119-95-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. DRBOHLAV, Josef - POHL, Tomáš. Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu. Praha : ASPI Publishing, 2004. 181 s. ISBN 80-86395-93-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. DRBOHLAV, Josef. Daně z příjmů : řešené příklady z praxe. Ostrava : Sagit, 2002. 111 s. ISBN 80-7208-283-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 8. BOUŠKOVÁ, Dagmar. Niektoré špecifické problémy účtovníctva obchodných bánk : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Soukupová. Bratislava, 2001. 184 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. CENIGOVÁ, Anna. Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov v praxi : praktická príručka pre účtovníkov. 4. aktualiz. a dopln. vyd. Bratislava : Ing. Anna Cenigová, 2001. 493 s. ISBN 80-967483-6-X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 10. CENIGOVÁ, Anna. Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov v praxi platné od 1.1.2000 : praktická príručka pre účtovníkov. 3. aktual. a preprac. vyd. Bratislava : Ing. Anna Cenigová, 2000. 477 s. ISBN 80-967483-3-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]