Výsledky vyhľadávania

 1. PROFANT, Tomáš. Rasizmus v rozvoji a v rozvojovej spolupráci. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2020. ISSN 0323-1844, 2020, roč. 55, č. 1, s. 21-40.
  článok

  článok

 2. PARAKKAL, Raju. Economic Returns from Social and Political Globalization: Does Signaling Help Developing and Transition Countries to Attract Foreign Direct Investment? In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2019. ISSN 1802-792X, 2019, vol. 13, no. 1, s. 8-27.
  článok

  článok

 3. NGUYEN, Thi Thuy Hang. The U.S.-Asean Relations: an Overview. In Slovak Journal of Political Sciences. - Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences., 2018. ISSN 1335-9096, 2018, vol. 18, no. 1, s. 69-83.
  článok

  článok

 4. JI, Seon-u - LIM, Song Soo. An Empirical Analysis of the Determinants of Agricultural Official Development Assistance. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 5, pp. 206-215.
  článok

  článok

 5. FIĽA, Milan - KRIŠTOFÍK, Peter. Investičná pomoc ako nástroj externého spolufinancovania investičných projektov v podnikoch na Slovensku. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2017. ISSN 1335-5813, 2017, roč. 17, č. 3, s. 6-12.
  článok

  článok

 6. PIKNEROVÁ, Linda. Trendy v poskytování rozvojové pomoci zemí OECD vůči LDC´s. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2017. ISSN 1805-3246, 2017, č. 3, s. 1-14.
  článok

  článok

 7. LEHUTA, Michal. Muž, ktorý chce budovať mestské štáty. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 11. augusta 2016, roč. 26, č. 32, s. 24-25.
  článok

  článok

 8. PIKNEROVÁ, Linda - ŠVÉDOVÁ, Kristýna. Japonská rozvojová spolupráce v Africe. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2016. ISSN 1336-1562, 2016, roč. 14, č. 4, s. 340-368.
  článok

  článok

 9. VRANOVSKÁ, Andrea - RONČÁK, Peter. Projekty na podporu ochrany vôd v Gruzínsku. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2016. ISSN 0322-886X, 2016, roč. 59, č. 3-4, s. 7-8.
  článok

  článok

 10. PONDĚLÍČEK, Michal - ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra. Česká rozvojová pomoc a její efektivita na příkladu pomoci v Kambodži. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2015. ISSN 1805-3246, 2015, č. 2, s. 2-16.
  článok

  článok