Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 188  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0004509 xpca^"
 1. MAAS, Maximilian - DORČÁK, Peter. Price as an Analytical Tool for Creation Microeconomic Equilibrium in the Market of Imperfect Competition. In Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2023. Konferencia. Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2023 : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5057-4, s. 114-130.
  článok

  článok

 2. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - BATO, Vladyslav - DUBEŇOVÁ, Dominika. Competitiveness on the Global Oilseeds Market. In Journal of Economic Research & Business Administration. - Almaty : Al-Farabi Kazakh National University. ISSN 2617-7161, 2023, vol. 144, no. 2, pp. 3-13. PMVP I-23-107-00, VEGA 1/0398/22.
  článok

  článok

 3. NEUBAUEROVÁ, Erika. Proces tvorby trhovej rovnováhy, dopyt, ponuka, cenová regulácia. In Základy ekonómie pre právnikov : vysokoškolské učebné texty. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. ISBN 978-80-7676-459-0, s. 27-46.
  článok

  článok

 4. NEUBAUEROVÁ, Erika. Elasticita dopytu a ponuky. In Základy ekonómie pre právnikov : vysokoškolské učebné texty. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. ISBN 978-80-7676-459-0, s. 47-67.
  článok

  článok

 5. BENEŠOVÁ, Dana et al. Services and Trends. Reviewers: Cosmin Tileagă, Gabriela Pajtinková Bartáková. 1st Editon. Praha : Leges, 2022. 128 s. [7,85 AH]. KEGA 007EU-4/2020. ISBN 978-80-7502-647-7.
 6. DARMO, Ľubomír et al. Ekonómia - praktikum. Recenzenti: Veronika Piovarčiová, Rajmund Mirdala. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. 254 s. [12,4 AH]. ISBN 978-80-7676-492-7. [Počet ex. : 20, z toho voľných 1, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 22]
 7. ČAPLÁNOVÁ, Anetta et al. Ekonómia. Recenzenti: Ján Lisý, Kajetána Hontyová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. 585 s. [36,3 AH]. ISBN 978-80-7676-490-3. [Počet ex. : 30, z toho voľných 0, prezenčne 4, dĺžka fronty rezervácií 18]
 8. SIEBER, Jakub. Structure of IPO Market in European Union during COVID Pandemic. In Mladí vedci 2021 : zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov = Doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete = Scientific Proceedings of PhD. Students and Young Scientist. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania, 2021. ISBN 978-80-89453-94-8, s. 118-128 online.
  článok

  článok

 9. FENDEK, Michal. Optimalizačné modely efektívnej rovnováhy ponuky a dopytu na trhu produktov sieťových odvetví. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIV. seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIV : zborník zo seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4831-1, s. 12-19 online.
  článok

  článok

 10. COLLINS, Sean M. et al. Attainment of Equilibrium via Marshallian Path Adjustment: Queueing and Buyer Determinism. - Registrovaný: Scopus. In Games and Economic Behavior. - Orlando : Academic Press. ISSN 0899-8256, 2021, vol. 125, no. 1, pp. 94-106 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.